Arbeiderforeningen Samhold

Losjehuset V Ormetjern 2016 7
Losjehuset ved Ormetjern eksisterer fremdeles, og bør tas vare på som et viktig kulturminne fra de politiske begivenhetene i Arendal 1886 og – 87!  
Losjehuset V Ormetjern 2016 7
Losjehuset ved Ormetjern eksisterer fremdeles, og bør tas vare på som et viktig kulturminne fra de politiske begivenhetene i Arendal 1886 og – 87!  

29. oktober 1886 

Igjen er det møte i losjelokalet ved Ormetjern, og i referatet fra møtet 29. oktober 1886 nevnes «Arbeiderforeningen Samhold» for første gang. Strømsbu Samtalelag har gjennom hendelsene i oktober utviklet seg til en politisk organisasjon!

To uker tidligere hadde møtet samtalelaget arrangerte på samme sted vedtatt å arrangere et tog gjennom byens gater og be offentlige myndigheter sette i gang tiltak; det betydde nødsarbeid.

Et prosjekt var alle enige om – byen trengte en kjørevei langs sjøen fra Dampskipskaia ytterst på Langbrygga til strandstedet Barbu.

Et stille tog gikk gjennom byen, sto det å lese i avisene. «Arendal på revolusjonens rand» sto det i Arbeiderbladet 40 år seinere; journalistene hadde intervjuet noen som deltok. Samme dag hadde ordfører og magistrat sendt brev til statlige myndigheter, og bare noen dager senere fikk de klarsignal fra departementet. Allerede 25. oktober var arbeidet med å organisere veiprosjektet i gang. Men kritikken lot ikke vente på seg. Det var ikke de mest nødlidende som fikk arbeid; yngre løsarbeidere ble foretrukket framfor eldre arbeidsfolk med forsørgelsesbyrde. Agderposten var ikke fornøyd, og det var heller ikke arbeiderne som samlet seg til møte i lokalet ved Ormetjern.

I løpet av november ble det stiftet to nye foreninger, Samhold nr. 2 i Øyestad og Samhold nr. 3 i Kolbjørnsvik på Hisøy. På sitt største regner en med at Samhold-bevegelsen hadde 3500 medlemmer.

Ganske snart må Arbeiderforeningen Samhold ha satt i gang arbeid for å skaffe seg en fane, for i januar avholdt foreningen stor fest med avduking av den nye fanen. Den var rød, med blå og hvit bord, øverst teksten ”Frihed, Lighed, Broderskab”, nederst ”Arbeide eller Brød”. Motivet var en bikube, og forskjellige arbeidsredskaper.  

Losjelokalet ble samlingsstedet for Samhold-bevegelsen utover vinteren. Stedet lå strategisk til midt i Arendals arbeiderstrøk. Der ble det diskutert, der ble det holdt basar og der var det selskapelige sammenkomster. I august 1887 skulle Det norske arbeiderparti bli stiftet i dette lokalet etter at Samhold hadde invitert arbeiderforeninger fra hele landet til møte i Arendal.