Herlofson arrestert i Kristiansand

AG Okt 1886 062 5Okt 86 6
Arrestasjonen JPG
AG Okt 1886 062 5Okt 86 6

2. oktober 1886

Saken omkring Arendals Privatbank har utviklet seg dramatisk! Banksjef Axel Herlofson er arrestert i Kristiansand etter at han rømte fra Arendal i nattens mulm og mørke natt til 1. oktober. Herlofson med kone og eldste datter reiste av gårde med hest og vogn til Kristiansand. Planen gikk ut på å rømme med et dampskip; om kursen skulle stå mot Amerika eller til en bror i Paris er ukjent.

Herlofson skulle møte bankens direksjon og forstanderskap 1. oktober.  To eller tre dager tidligere måtte Herlofson innrømme overfor direksjonen at hans gjeld var på et svimlende beløp, mer enn kr 800.000. Det ble straks bestemt at Herlofson måtte gå av som banksjef. To uavhengige personer skulle gå gjennom bankens bøker og avklare situasjonen, en av dem var politimester Holmboe.

1.oktober skulle politimesteren og advokat C.A. Boe skulle legge fram sine foreløpige resultater fra granskingen av privatbankens bøker. Da Herlofson ikke møtte som avtalt ble han etterlyst. Forsvinningen vakte oppstyr i Arendal. Politimesteren sendte telegram og varslet politiet i Kristiansand. Herlofson ble arrestert på dampskipskaia, i ferd med å gå om bord i et dampskip.

Boet til Axel Herlofson ble satt under konkursbehandling allerede samme dag han ble etterlyst, og dagen etter var det broren Oscar som leverte sitt bo til skifteretten.

Avisene skriver om saken for første gang denne dagen. Vestlandske Tidende skriver at avisa hadde informasjon om saken tidligere, men hadde håpet det kun var en «øyeblikkelig forlegenhed, der snart ville bli rettet på».  Agderposten forteller om run på bankene og at direksjon og forstanderskap i Arendals Sparebank skulle ha et nytt møte for å forsøke å hindre ytterligere konkurser. Avisen er overbevist om at «saavel Arendals Sparebank som Haandværkerbanken vil klare sin Forpligtelser».

Også avisene i Kristiania trykte telegrammer fra Arendal. I Morgenbladets morgenutgave 2. oktober kunne en lese: «Bankchef Herlofson med hustru og eldste datter forsvundnet. Store Mislighder opdagede... Arrestordre udtaget…. Stemningen trykket.»

Skipsreder Hans H. Pettersen var kommet i vanskeligheter på grunn av situasjonen. Han annonserer at han straks trenger et lån på kr. 60 000, «Grundet ugreie i Byens Pengeaffærer forenet med… Endossementsforpliktelser…». Hans skipsførere vil takke, står det i annonsen, for om ikke pengene kan skaffes blir de antagelig arbeidsløse.

På KUBEN lager vi utstilling om begivenhetene i Arendal 1886 og – 87. De flotte tegningene til utstillingen er laget av Tore Knutsen.

Arrestasjonen JPG