Run på Arendal Privatbank

Norske Mynter 1886
Norske Mynter 1886
27. september var det nøyaktig 130 år siden folk sprang til Arendal Privatbank i Havnegaten for å ta ut sine penger.

Innskyterne, bankens kunder, hadde ikke lenger tillit til banken og eieren, Axel Herlofson.

Krakket i 1886 rammet Arendal som lyn fra klar himmel.

Banker, bedrifter og rederier gikk konkurs på løpende bånd og byborgere, sjøfolk og bønder mistet pengene sine. Arbeidere på sagbruk og skipsverft, sjøfolk og skogsarbeidere mistet arbeidet sitt. Innsamlingsaksjoner og nødsarbeid ble satt i gang, flere utvandret til Amerika, og Det norske arbeiderparti ble dannet.

Krakket ble en katastrofe for både byen og distriktet rundt. I ettertid skulle det ikke snakkes om dette i den tidligere så rike byen.

På KUBEN lager vi utstilling om begivenhetene i 1886 og -87.