Aust-Agder-Arv 2013

Aaks Pressebilde AA5B2EBF6
Omslagsbildet er fra Merdøgaard og er tatt av Karl Ragnar Gjertsen/AAks.  
AA Arv Lansering 017
Fra lanseringen på Litterært julebord. Foto: Odd Austarheim  
Aaks Pressebilde AA5B2EBF6
Omslagsbildet er fra Merdøgaard og er tatt av Karl Ragnar Gjertsen/AAks.  

Årboka ble lansert under Litterært julebord 30. november på Arendal bibliotek. Flere av årets forfattere presenterte sine artikler. Dette er hva du kan lese om i 2013-utgaven:

Anne Marie Falck
Med Gjøvdalskrusifikset som utgangspunkt
Anne Marie Falck setter søkelyset på en helt spesiell gjenstand
fra kirkesamlingen på Aust-Agder kulturhistoriske senter;
et middelalderkrusifiks fra Gjøvdal kyrkje i Åmli.

Johs. G. Torstveit
Stemmerett også for kvinner!
Under arbeidet med boka «Storsvindel, bankkrakk og nytt politisk parti. Arendal 1886-1888» fant forfatteren Johs. G. Torstveit kildestoff som viser at arendalskvinnene markerte seg sterkt i de urolige tidene rundt «arendalskrakket» i 1886.

Kari Hagelia Olstad
Magnhild Hagelia
Magnhild Hagelia fra Gjerstad var Norges første kvinne med presidenttittel i Stortinget. Som stortingsrepresentant fra Aust-Agder markerte hun seg sterkt i debatter om kvinnenes rettigheter.

Roald Hanssen
Over grensa til Norge – på jakt etter arbeid
Roald Hanssen har supplert tidligere kunnskap om svenskeinnvandringen. Han tar utgangspunkt i egne forfedre, og gir et levende bilde av hvordan svenskene opplevde møtet med grimstadområdet og det nye hjemlandet.

Ottar Werner Moen
Jacob Aall og bøndene på Vegårshei
I sin artikkel har Moen tatt utgangspunkt i gårder der han har slektsbakgrunn. Han lar seg overraske av bygdas en gang så vanskelige forhold til Jacob Aall på Nes jernverk etter Aalls mange eiendomskjøp på Vegårshei.

Hilde L. Austarheim
Den gamle uthavna Merdø
I år presenterer Austarheim viktig kunnskap om «Den gamle uthavna Merdø», som i sin tid var en av de viktigste uthavnene på Agderkysten. Ut fra ulike eldre kilder blir uthavnas oppkomst og endringer presentert.

Ingeborg Fløystad
Stemmerett også for kvinner!
I år setter Ingeborg Fløystad søkelyset mot hva kvinner lokalt på Agder foretok seg for å vise at de ønsket stemmerett før 1913, med vekt på bidrag fra kvinner i Nedenes amt. Henstillinger fra kvinner lokalt om å få stemmerett kom særlig i forbindelse med stortingsforhandlingene i 1890, i 1901 og 1907.

Siri Sande
Et skjermbrett på Merdøgaard
Sande øser videre av sine store kunnskaper når det gjelder samlingene ved AAks. Hun tar utgangspunkt i et skjembrettpå Merdøgaard skjærgårdsmuseum,malt på midten av 1700-tallet. Skjermbrettet har et mytologisk motiv som hun belyser fra et utall interessante perspektiver.

Ingvild Velure
Spin-off effekter i barndommens dal
Høsten 2014 åpner utstilingen "Gå i barndommen!" på Aust-Agder kulturhistoriske senter. Velure gir en smakebit på utstillingen som kommer.

AA Arv Lansering 017
Fra lanseringen på Litterært julebord. Foto: Odd Austarheim