Kontakt English Kontakt oss English Nyhetsbrev
Tekststørrelse-ikon
PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aust-Agder-Arv 2017

Omslag
Omslagb
Omslag
Her kan du lese Aust-Agder-Arv 2017 digitalt!

Den trykte utgaven av årboka kan bestilles hos oss. Send henvendelse til postmottak@aama.no eller ring på telefon 37 01 79 00.

Har du problemer med å følge lenkene på denne siden? Årsaken kan være at du bruker Internet Explorer. Prøv i så fall en annen nettleser.

Anne Tone Aanby
Minneord om Marit Aslaksen

Kristoffer Vadum og Kyrre Thorsnes
Schwachs erindringer - en del av Norges dokumentarv
I fjor ble manuskriptet Schwachs "Erindringer af mit Liv" innlemmet i "Norges dokumentarv". Kristoffer Vadum og Kyrre Thorsnes skriver om bakgrunnen for at KUBEN valgte å nominere Schwachs manuskript til registeret. 

Liv Bliksrud
Selvbiografi uten selvsensur. Om Conrad N. Schwachs "Erindringer af mit Liv 1790-1830"
Bliksrud sammenligner "Erindringer af mit Liv" med andre verk fra erindringssjangeren og knytter Schwach opp mot den mentalitet og de litterære konvensjoner som rådet i Norske Selskab i København.

Kamilla Aslaksen
Frå hemmeleg manuskript til nasjonalskatt. Conrad Nicolai Schwachs verd - og vår
Aslaksen skriver om betydningen av at verket skal være tilgjengelig for nye lesere. Som forlegger ga hun ut boka i 2008, og Aust-Agder-Arv har derfor bedt henne reflektere rundt verkets vedvarende aktualitet. 

Hilde L. Austarheim
Dagbøker fra kystens kvinner
Austarheim trekker fram en kildegruppe som gir innblikk i kvinners historie, nemlig dagbøker. Hun bruker dagbøker fra tiden omkring 1900 fra to unge kvinner, som begge var utenlands i lengre perioder. 

Gunnar Molden
En dansk-norsk stemme fra England
Med bakgrunn i Morten Smith Dedekams dagbøker kan Gunnar Molden avsløre en av forfatterne til praktverket "Boydell's Scenery of Norway," utgitt i tidsrommet 1811-20.

Yngve Schulstad Kristensen
Da havna gikk til himmels. D/S Ocean Libertys sørgelige sorti
Kristensen markerer at det i år er 70 år siden D/S Ocean Liberty eksploderte utenfor havna i Brest, og et tjuetalls menneskeliv gikk tapt og flere hundre ble skadet. Skipet var Lillesands eneste.

Nora Rodin
Langs Norgeskysten med jernmalm - jenmalmskippere fra Nedenes 1782-1786
Rodin tar for seg jernmalmskipperne fra Nedenes i perioden 1782–1786. Vi får et detaljert innblikk i malmfarten slik den artet seg i denne femårsperioden.

Kjell Knudsen
Dr. Alexander Christian Møllers testamenter
Knudsen skriver om Eidsvollsmann og distriktslege Alexander Christian Møllers 3 testamenter - hva kan ha fått ham til å endre oppfatning med hensyn til hvem som skulle nyte godt av hans store formue?

Johanne Cecilie Fiane Hortemo
Praktsverdet frå Langeid
Hortemo skriver om funnet av Langeidsverdet i 2011. Nå er dette praktsverdet og flere viktige funn fra Langeid i Bygland klar for utstilling på Setesdalsmuseet og KUBEN i Arendal.

Ragnvald Lien
Abbor, skjebbe og tryte i Aust-Agder
Lien tar utgangspunkt i fiskenavnet abbor/åbor som brukes nasjonalt og lokalt. 

Olga Maria Breivik
Kulturberar og kulturvernar
Breivik skriver om Sigrid Ramses beltesamling, som har imponert henne. Nøye studier viser at Sigrid Ramse ikke bare var en dyktig handverker, hun tok også vare på, holdt ved like og videreutviklet tradisjoner i ei tid da dette var i ferd med å gå i glemmeboka. 

Årsmeldingen til Aust-Agder Museums- og Arkivlag følger årsskriftet som vanlig.

Omslagb