Kontakt English Kontakt oss English Nyhetsbrev
Tekststørrelse-ikon
PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forfatterveiledning

AAM07082
AAM07082

Aust-Agder-Arv
Aust-Agder-Arv er årboka til Aust-Agder museum og arkiv, som innebefatter KUBEN, Grimstad bys museer og Setesdalsmuseet. Årboka tar utgangspunkt i temaer knyttet til regionens kulturhistorie og de ulike samlingene som hører innunder Aust-Agder museum og arkiv.

Redaksjonen består av Kristoffer Vadum (kristoffer.vadum@aama.no, redaktør), Kyrre Thorsnes og Håkon Haugland fra KUBEN, Olav Haugsevje fra Grimstad bys museer, Maria Björkroth fra Setesdalsmuseet, samt Inger Marie Holm-Olsen fra Aust-Agder Museums- og Arkivlag.

Tekst
Lag en kort ingress som slår an tonen og temaet for artikkelen. Ingress bør være på ca. 60-80 ord.
Brødteksten leveres som et eget tekstdokument i word-format uten avansert formatering (innrykk, tabulering og lignende).
Teksten settes i Times 12 med enkel linjeavstand og marger 2,5 cm (=standard).
Avsnitt markeres med linjeskift.
Artikkellengde avtales med redaksjonen.

Litteratur og noter
Noter legges bak hovedteksten (sluttnoter). Redaksjonen forbeholder seg retten til å tilpasse litteraturliste og noter til foretrukken bibliografisk standard. Vi følger APA 7th tilpasset fotnoter. Se kildekompasset.no for nærmere informasjon og eksempler.

Illustrasjoner
Aust-Agder-Arv legger vekt på gode illustrasjoner. Alle artikler starter med et helsides bilde (utfallende) på venstre side av oppslaget i stående format. Originale malerier, tegninger, kart og eldre fotografier kan leveres redaksjonen for skanning/avfotografering. Dersom en leverer digitale bilder, må disse ha en oppløsning på minimum 300 dpi. Dersom tidligere trykte tekster eller fotografier skal brukes, må rasteret fjernes i skanningen. Bilder som leveres må være på minst 5Mb og i tiff-format. Ta kontakt så tidlig som mulig med hannele.fors@aama.no.

Referanser og opphavsrett for illustrasjoner
Artiklene vil bli publisert både i fysisk format og på KUBENs nettsted. Forfatteren må derfor sørge for å avklare opphavsrett til fotografier o.a. for både trykk og nett.

Å avklare opphavsrett kan ta tid, så det lønner seg å begynne tidlig. Fotografens navn eller rettighetshaveres navn må fremkomme. Vi ønsker også arkivkoder, gjenstandsnummer, negativnummer og lignende ved bruk av fotografier fra institusjoner, dersom det er mulig. Referanser og opphavsrett plasseres i bildeteksten.

Tekster til illustrasjoner
Tekster til illustrasjoner nummereres og leveres i eget dokument. I tillegg leveres en utgave av manus hvor bildenes plassering er markert.

Lag gjerne små, utdypede rammefortellinger i tilknytning til bildeteksten som kan plasseres i sidespalten. Totalt ca. 160 ord (avhengig av illustrasjonens størrelse). Merk avsnittet «sidefortelling».

Frister
Redaksjonen forholder seg til følgende frister for Aust-Agder-Arv 2023:

  • Synopsis: Mottas til vurdering hele året
  • Utkast til artikkel: utgangen av februar 2023
  • Tilbakemelding fra redaksjonen: begynnelsen av mars
  • Ferdig manus: utgangen av mai

For Aust-Agder-Arv 2024 vil frist for artikkelutkast være utgangen av desember 2023.

Artikkelforfatteren får utskrift av artikkelen til korrektur. 

Fasiliteter
Redaksjonen oppfordrer forfatterne til å bruke lesesalen ved KUBEN, hvor man får tilgang på offentlig og privat kildemateriale, litteratur og fotoarkiv. Se www.arkivportalen.no og www.digitaltmuseum.no. For informasjon om samlingene, se www.kubenarendal.nowww.gbm.no og www.setesdalsmuseet.no.

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer her
Jeg forstår, ikke vis denne meldingen igjen