Avtrykk fra Aust-Agders historie

Avtrykk boken
Avtrykk boken
Denne boka forteller 28 kjente og ukjente historier fra hele Aust-Agder som på ulike vis har satt sine avtrykk i vår felles historie.

Aust-Agder har en rikholdig historie. Den rommer alt fra vinproduksjon i Grimstad til dampskip i Setesdal og banksvindel i Arendal.  Og hva skjedde egentlig den gangen to naboer i Froland kranglet om en elg?

I Avtrykk fra Aust-Agders historie får du et knippe av små og store historier knyttet til ulike deler av Aust-Agder. Historiene spenner over en tidsperiode på godt og vel 500 år og inneholder alt fra dramatiske hendelser til glemte industrieventyr.

Boken er skrevet  av ansatte ved arkivavdelingen på KUBEN: Gaute Chr. Molaug, Yngve Schulstad Kristensen og Lena Sannæs.