Kontakt English Kontakt oss English Nyhetsbrev
Tekststørrelse-ikon
PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Risørs nr. 2

Gustav Sætra, Aust-Agder-Arkivet
Agderposten 2. februar 1985

«Dengang Prebensen var alt» er i Risør et stående uttrykk som gjelder for tida rundt århundreskiftet. At Prebensen var den dominerende i Risør på den tida er det ingen tvil om, men uttrykket er likevel sterkt overdrevet. For nettopp rundt århundreskiftet var det at Herman Jensen slo seg opp i byen. Selv om han måtte finne seg i å leve i skyggen av Prebensen, ble han av stor betydning for næringslivet i den østlige delen av Aust-Agder.

Herman Jensen var født i Roskilde i Danmark i 1842. Som utdannet møllemester kom han til Ugland i 1863. Kort tid etter kjøpte han Bosvik kornmølle og isforretning i Søndeled. I 1887 flyttet han til Risør og gikk over til gruvedrift. Det begynte med Fone rutilgruve i Gjerstad. Senere kom Lindvikkollen rutilgruve ved Kragerø, Nes mineralmølle ved Tvedestrand og Gjernes mineralmølle ved Risør med i virksomheten.

Eksporten fra gruvene gikk i første rekke til Mellom-Europa og Amerika. Ved siden av gruvedrifta drev han også agenturforretning for flere selskaper. Dessuten var han med på å stifte Risør Telefonselskap; han var med i bystyret og ordfører i forstanderskapet for Risør Sparebank.

Herman Jensens omfattende virksomhet måtte nødvendigvis føre til litt av «ei papirmølle». Det kommer klart til uttrykk i mengden av arkivmateriale som er bevart. Herman Jensens arkiv utgjør ferdig ordnet 25 hyllemeter. Det er på størrelse med et kommunearkiv, og skulle bare av den grunn fortelle noe om formatet over hans forretningsdrift.

Jensens arkiv lå lenge på loftene i hans forretning i Stranda i Risør. I sommer ble det brakt derfra til Aust-Agder-Arkivet. Der står det nå ferdig ordnet. Det er utarbeidet en katalog over arkivet. Vi håper at mange vil ha interesse av å studere det nærmere på vår lesesal.

Innholdet i Herman Jensens arkiv viser hvor viktig det er å bevare forretningsarkiv. Her kan en følge korrespondanse og regnskap med offentlige myndigheter, forretningsforbindelser, bønder og arbeidere fra år til år. Hans disposisjoner var av stor betydning for utkommet til en rekke mennesker, kanskje av like stor betydning som de disposisjoner offentlige myndigheter foretok. På denne bakgrunn synes det å være innlysende at arkivverket bør vie forretningsarkivene større oppmerksomhet i framtida.

Referanser til KUBENs samlinger
Arkiv: PA-1243, Herman Jensen.

 Emneord:

Etter 1800,
Arkiv,
Industri,
Gruver, jern og metall,
Kyststrøk


Prospekt av Risør fra Herman Jensens tid.


Herman Jensen Risør ca. 1890.


Nytt om gammelt. Artikkelserie.
Nytt om gammelt. Artikkelserie fra KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv. Publisert i Agderposten 1983-2004.


Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer her
Jeg forstår, ikke vis denne meldingen igjen