Kontakt English Kontakt oss English Nyhetsbrev
Tekststørrelse-ikon
PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Snekker og klokkemaker

Ruth Hamran, Aust-Agder-Museet
Agderposten 5. mai 1985

Urmakeren og snekkeren Niels Andreas Gjeruldsen Fløystad (1737–1821) er en av de få håndverkere vi har kjente arbeider av fra 1700-årene. Han er en litt yngre samtidig av Ole Nielsen Weierholt (1718–92), og har i ettertidens minne levd i skyggen av denne produktive og mangfoldige billedskjærer.

Niels Gjeruldsen Fløystad var yngre sønn på Fløystad i Moland. Gården ble delt mellom hans to brødre i 1772. Når og hvor han gikk i lære som snekker, vet vi ikke. Men utenkelig er det ikke at han kan ha lært hos sin sambygding Weierholt. Hans første daterte arbeid er korskillebjelken i Austre Moland kirke fra 1779, da kirken var ny. Bjelken har Christian 7.s monogram, flankert av to løver, og fin og kraftig rokokkodekor på sidene.

To år senere, i 1781, signerer han to urskiver. Den ene er nokså medtatt, fordi den ble reddet i siste liten av en observant mann på søppelplassen i Skrubbedalen. Han ga den til Christian Poppe, som kom med den til museet. En datert og signert gjenstand har stor verdi, om den er aldri så defekt. Denne urskiven har eierbokstaver IBS og HPD. Siden bokstaven for gårdsnavn mangler, er det ikke lett å si hvem som skjuler seg bak bokstavene. Enten må det være et Molandsektepar, et par i Arendal, hvor Niels Gjeruldsen bodde, eller i eller ved Nedenes, hvor han eide en gård. Det andre uret fra 1781 tilhørte nå avdøde Teresie Harveland. Ved siden av disse finnes det to gulvur som er signert «N. Fløista», uten årstall. Det ene har eierbokstaver TPS og TND, med kasse som ble rosemalt i Bø i Telemark i 1824. Det andre har eierbokstaver POS - TAD, og har tilhørt direkte etterkommere av klokkemakeren. Siste eier, navnebroren Nils Andreas Fløystad og hans hustru Sonja har nå testamentert det til Kløckers hus. Klokkekassen har en helt tradisjonell form, slik vi kjenner den fra engelske gulvur, som er forbildet. Men den noe naivt skårne, «juvelbesatte» kronen på toppen minner om Niels Gjeruldsens kontakt med kirkeutsmykking. Kassen er i furu, og all eldre maling er fjernet i nyere tid.

To speil som har vært i familiens eie er nokså forskjellige, men ifølge tradisjonen skal de begge være skåret av Nils Fløystad. Det ene er et morsomt og sikkert skåret lite rokokkospeil som henger på museet, det andre er i en senere stilart, Ludvig 16.s stil, også det meget vakkert. Om endel stoler også kan stamme fra hans hånd er vanskelig å avgjøre uten nøyere undersøkelser. I en epistel som dette kan ikke gis noen uttømmende karakteristikk av Nils Fløystads stil og særpreg.

Det siste arbeid vi vet Nils Fløystad utførte var gallionsfiguren til «Jupiter», bygget for Hans Herlofson i 1795 og sjøsatt i 1796.

Niels Fløystads kjente arbeider viser stor variasjon i oppdragene. I «Gamle gårder i Øyestad» står det at han også bygget mange hus, uten at det er omtalt nærmere. En håndverker som han må både ha kunnet forme utsøkte portaler og fine innredningsdetaljer.

Da han kjøpte gården på Nedenes (6 1/2 kalveskinn og senere 1/4 ks av Ole Eriksens bruk, løpenr. 590), er han oppført som snekker.

I 1792 tar han imidlertid borgerskap i Arendal, for å ernære seg «ved Smaa-Handel og Huus-Næring», som det står i hans borgerbrev. I Arendal bodde han i Stranden ovenfor Malmbrygga, i senere hattemaker P.A. Paulsens hus. Han var først gift med Gunhild Halvorsdatter. Ved folketellingen i 1801 var han gift 2. gang med Ingeborg Andreasdatter og hadde sønnen Gjeruld på 2 år og datteren Gunhild på 6 år, og datteren Anna fra 1. ekteskap bodde hjemme.

Skulle vi skissere Niels Gjeruldsen Fløystads virksomhet, må det bli slik at han fra 1769 da han fikk gård på Nedenes, livnærte seg som snekker og urmaker. I 1801 kaller han seg urmakermester, men han er overhode ikke nevnt i Arendals Generaltabell over håndverkere. I denne perioden er bare nevnt en eneste urmaker, Alstrup Henrichsen, i årene 1797–1809, men han hadde ingen drenger eller svenner i arbeid.

I Arendal har Niels Fløystad drevet handel og lagt grunnlaget for senere generasjoners kjøpmannskap, som først opphørte da grosserer Niels Fløystad nedla sitt firma i 1960-årene. Niels Gjeruldsen Fløystad er en av dem som ved sin håndverksdyktighet har bidratt til det høye nivå i Arendalsdistriktets bygnings- og hjemkultur.

Referanser til KUBENs samlinger
Gjenstander: AAM.18772, urskive; AAM.24171 a-b, gulvur; AAM.24180, rokokkospeil; AAM.24208.DEP, speil, empirestil.Emneord:

1500 til 1800,
Museum,
Gjenstander,
Håndverk,
Gårder og plasser,
Kyststrøk


Niels Gjeruldsen Fløystads gulvur fra slutten av 1700-tallet. Foto: KUBEN.


Nytt om gammelt. Artikkelserie.
Nytt om gammelt. Artikkelserie fra KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv. Publisert i Agderposten 1983-2004.


Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer her
Jeg forstår, ikke vis denne meldingen igjen