Kontakt English Kontakt oss English Nyhetsbrev
Tekststørrelse-ikon
PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Et bortblæst laurbærblad fra Arendal

Ulf Hamran, Aust-Agder-Museet
Agderposten 29. desember 1990

Organisert norsk emigrasjon til USA begynte i 1820-årene. «Den første norske emigrant» Cleng Peerson (1782–1865) dro fra Tysvær i Rogaland til den nye verden 1821. Et besøk i heimbygda 1824 førte til utvandring fra Stavangerkanten 1825. Men allerede rundt 1650 var egder bosatt i «Nieuw Amsterdam» som tømmermenn og snekkere, utreist via Holland, og sist i 1700-tallet sendte f.eks. Hans Herlofson i Arendal regelmessig skip med frakt både til Dansk Vestindien og til USA. En viss utvandring har sikkert funnet sted, enkeltvis.

Portrettet vi gjengir her, gjelder et av de sjeldne tilfeller hvor en tidligemigrants skjebne kan følges i detalj. Hans livsløp var uvanlig, og helt atypisk for tidlige norske i USA.

Det fine stålstikket forestiller «A. B. Engstrøm, ARTIST» og signaturene forteller at det er stukket av den kjente amerikanske gravør John Sartain (f. London 1808, til Philadelphia 1830, død der 1897) etter oljemaleri av amerikaneren James R. Lambdin (f. Pittsburgh 1807).

Bildet fremstiller en distingvert gentleman fra 1840-tallet. Navnet lyder skandinavisk, helst svensk, og «artist» forteller at han var billedkunstner. I New York Historical Societys leksikon over tidlig amerikansk kunst ser vi A. B. Engstrøm nevnt som stilleben- og landskapsmaler, virksom i Philadelphia 1829–1846. Ingen personlige data er oppgitt.

En liten bok i Arendals Skoles offentlige Bibliothek og Musæums samling hjelper oss: Engstrøm utga en håndbok i tryllekunst til selskapsbruk i Philadelphia 1836: «The Humorous Magician Unmasked» og sendte et dedisert eksemplar til sin hjembys boksamling, med opplysning om at «A. B. Engstrøm er fød i Arendal, hvor han en Tid var Handelsmand.»

I avertissement bak i boken opplyser han Philadelphias foreldre og foresatte at han underviser unge mennesker i en rekke grener av «Polite Education»:

Tegning og maling i vannfarge (landskap, frukt- og blomsteroppstillinger, fugler etc.) etter et nytt system, i moderne stil, dessuten i kull- og blyanttegning (hoder, landskap etc.), imitasjon av grafisk teknikk som mezzotint-stikk som til forveksling ligner de ekte, enn videre i forgylling og bronsering av bord, skjermbrett, esker, dåser etc. samt modellering i voks, maling på glass, for laterna magica, og annet «fancy work». Han underviser også i mineralogi, hans egen mineralsamling er på 800 nr. fra hele verden.

I fortegnelsen over utstillere ved Philadelphia Academy of the Fine Arts, samt utstillere i The Artists’ Fund Exhibitions, finner vi A. B. Engstrøm som en flittig produsent av frukt- og blomsterbilder, landskap og et par romantiske kloster-interiører, mellom 1829 og 1846.

Gravøren Sartain utga i Philadelphia 1852 et album med 11 portretter av «berømte amerikanske malere». Kan Engstrøm-portrettet opprinnelig ha hørt til der? Var Engstrøm «berømt»?

Går vi til manntallene for Arendal, finner vi at Andreas Bang Engstrøm var født her 1794 eller 1795 som sønn av styrmann, senere privilegeret gjestgiver og kroholder Gabriel Engstrøm og 2. hustru Margrethe Dorothea Bang. Ved skiftet i februar 1808 etter henne opplyses at den 13 år gamle Andreas oppholder seg i England. Midtvinters? Midt i krigstiden?

I rullene over norske prison-fanger finner vi at en 12 år gammel Andreas ble tatt av engelskmennene i 1807, og senere «released» til tjeneste på land, dvs. satt i arbeid som oppasser for en tilfangetatt dansk-norsk marine- eller skipsoffiser som satt «på æresord» eller på «Parole». Når Andreas ble hjemsendt, finner vi ikke, og vi vet ikke om han var «vår mann».

Et ufrivillig langt Englands-opphold kan forklare at Engstrøm talte og skrev utmerket engelsk. Han kan også ha nydt undervisning i tegning, maling og navigasjon!

Selv skrev han mange år senere til Arendals Musæum at han «siden ieg var saagot som en Dræng (har) været nødsaget at søge mit Brød blant Fremmede, uden at have Pænge.»

Hans skippersertifikat er utferdiget i Arendal i 1815. Neste bevarte dokument er passet for reisen fra Arendal til New York i oktober 1823, for Skipperborger Andreas Bang Engstrøm som passasjer på skipet Dryade, Capt. Joseph Barton. Verken sjømannsyrket eller forsøk som handelsmann i Arendal kan ha gitt det ønskede resultat! Han har ikke engang tålmodighet til å vente på å få seg betalt hyre over havet, han reiser som passasjer!

Engstrøm har tatt vare på en del attester og anbefalinger som viser at han i 1826 livnærte seg som omreisende privatlærer i tegning og maling for «unge damer og herrer» i småbyene i Øststatene. Både elever og foresatte roste ham meget.

Få år senere – 1829 – er han etablert i storbyen Philadelphia med en velrennomert privat kunstskole for «det dannede publikum» og er sluppet inn på akademiutstillingene. Avisutklipp fra 1832–33 omtaler hans skole og hans permanente utstilling der som en av byens attraksjoner. I 1842 ble han fast ansatt tegnelærer ved colleget St. Mary’s Hall i småbyen Burlington, New Jersey, 16 km NØ for Philadelphia. Denne stillingen hadde han i 31 år til han sluttet sommeren 1873.

Engstrøm ble invitert medlem av det amerikanske numismatiske og arkeologiske selskap i New York, deltager på Society of Sciences store kongress i Chicago, var på Verdensutstillingen i New York 1853 – kanskje som utstiller? – og var ivrig samler av amerikansk arkeologisk, mineralogisk, botanisk, zoologisk og etnografisk materiale. Rundt 1840 sendte han to ganger omfattende gaver til museet i Arendal. Den ene sendingen forsvant ved skipsforlis, den andre kom vel frem i 1841 og er beskrevet i Aust-Agder-Arv 1973–74.

Til gjengjeld ønsket Engstrøm seg: mineraler fra Arendalsfeltets jernmalmgruver hvor verdifulle sjeldenheter lå rett utenfor stuedøren til museets direksjon, men direksjonen slo dette bort, man syntes et takkebrev til Engstrøm fikk klare seg. Og det var dumt av Arendals Museum:

I 1871 mottok Universitetet i Christiania en sjeldent stor og verdifull samling mynter og medaljer fra Engstrøm, som også tidligere hadde sendt Universitetet verdifulle gaver. Kollegiet innberettet om gaven til H. M. Kongen; og i februar 1872 ble Engstrøm utnevnt til ridder av St. Olavs Orden. Han ble senere alltid titulert «Sir Andrew B. Engstrøm» – på engelsk maner, etter å være blitt «knighted».

Etter å ha skrevet sitt testamente, reiste «Professor Engstrøm fra Philadelphia» sommeren 1872 til Europa. Antagelig besøkte han sin yngste bror i København, og sin avdøde søsters mann, Wilhelm Nissen i Christiania. (Andreas Nissen og Anne Nissen arvet hver 1000 dollars).

Med introduksjonsbrev fra Universitetet og fra banksjef F. H. Frølich besøkte han bergverk ved Drammen og sølvverksgruvene på Kongsberg for å samle sjeldne mineraler til sin samling hjemme i Burlington. Om han også var i Arendal, vet vi ikke.

Andreas Bang Engstrøm døde ugift i sitt hjem i Burlington 19. april 1874 og ble begravet på St. Mary’s kirkegård. Hans ridderkors og noen av hans malerier ble forært St. Mary’s Hall. Hans brorsønn Andreas Bang Engstrøm (1839–1920) var hovedarving.

Han døde som snekkermester i København. Fra dennes sønnesønn Holger Bang Engstrøm har Aust-Agder-Museet i høst mottatt vårt bysbarns etterlatte papirer som gave. Et stort landskapsmaleri har museet innkjøpt fra familien, som nå bor i Århus.

Kan den tilfeldige hendelse at et norsk handelsskip i 1807 blir tatt som engelsk prise, ha gitt støtet til at den tolvårige skipsgutten fra Arendal endte som Olavsridder og velansett amerikansk billedkunstner? «Professor Engstrøm i Philadelphia» er i sannhet et av Arendals «bortblæste Laurbærblad».

Referanser til KUBENs samlinger
Arkiv: PA-2065, Aust-Agder-Museets arkiv, diverse dokumenter. 
Gjenstander: AAM.B.2209, oljemaleri; AAM.B.2210, portrett; AAM.35000, etterlatte papirer. 
Boksamling: Sørensen: «Arendalitter under fremmede himmelstrøk». AAA 1973-74. (Ref.)Emneord:

Etter 1800,
Museum,
Bilder,
Sjøfart og skipsbygging,
Kyststrøk,
Amerika


Det fine stålstikket forestiller «A. B. Engstrøm, artist». Bildet fremstiller en distingvert gentleman fra 1840-årene og «artist» forteller at han var billedkunstner.


Fra Engstrøms håndbok i tryllekunst til selskapsbruk i Philadelphia 1836 «The Humorous Magician Unmasked». Foto: KUBEN.


Brev fra Enstrøm til museet i Arendal 1837. Foto: KUBEN.


Engstrøms grav St Mary's Cemetary, Burlington N.J. Foto: KUBEN.


Nytt om gammelt. Artikkelserie.
Nytt om gammelt. Artikkelserie fra KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv. Publisert i Agderposten 1983-2004.