Kontakt English Kontakt oss English Nyhetsbrev
Tekststørrelse-ikon
PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Arkiv

Arkivlokaler
Arkivlokaler

Hva har vi hos oss?
KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv har rundt 9 500 hyllemeter med arkiv. Rundt 6 200 hyllemeter er kommunalt arkivmateriale fra kommunale virksomheter i Aust-Agder, samt Aust-Agder fylkeskommune. Rundt 3 300 hyllemeter er arkiv etter private aktører fra Aust-Agder som bedrifter, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner. Bevarings- og innsamlingsplan for privatarkiv i Aust-Agder gir en overikt over privatarkivene i fylket. I samlingene finnes over 1 000 000 foto og 4 000 kart og tegninger. På avtrykk.no kan du se noen smakebiter på det vi har oppbevart. 

Hvordan finne det du leter etter?
Til hvert arkiv følger en arkivkatalog som gir oversikt over hva som finnes i arkivet. Mange av katalogene våre finner du på arkivportalen.no, som er en nasjonal søketjeneste for arkiv. Vi har også laget en hovedkatalog med oversikt over de registrerte privatarkivene våre. Her finner en også arkiver knyttet til Aust-Agder som oppbevares på andre institusjoner. Mange av de eldre dokumentene våre finnes i den gamle AA-samlingen, som nå også er søkbar i egen katalog.

Ofte trenger en noe bakgrunnsinformasjon når en skal lete i arkivene. Dette gjelder kanskje speiselt i de kommunale arkivene. Endringer av arbeidsoppgaver, omorganiseringer og kommunesammenslåinger har satt sine spor. Her finner du en kortfattet oversikt over kommunenes admistrative historie.

Oversikt over nåværende og tidligere kommuner i gamle Aust-Agder gir også oversikt over de kommunale og fylkeskommunale arkivene som er deponert på KUBEN.

Hvordan får du tilgang til arkivene?
Dokumenter som ikke er klausulert, kan du få tilgang til på vår lesesal. Dersom du har funnet frem til konkrete dokumenter du gjerne vil se, og disse kan avfotograferes, kan vi sende dem til deg digitalt.

Vi jobber kontinuerlig med å gjøre arkivene tilgjengelig digitalt. På digitalarkivet.no vil du finne det vi har digitalisert. Digitaliserte foto vil du finne på agderbilder.no

Søker du innsyn i klausulerte arkiver?
Les mer om saksgang her.

Hvor mye koster det?
Bruk av arkivene våre er i utgangspunktet gratis, men det tas betaling for kopiering forsendelse og evt. bearbeiding av dokumentene. Vi tilbyr også kjøp av digitale kopier på minnepenn.

Kan du bruke materialet fritt?
Dokumenter som ikke har klausuler om bruk, kan brukes fritt. Husk imidlertid å oppgi en referanse.