Veiledning i BK er klar

Ny BK Veileder
Ny BK Veileder

Veiledningen til bevarings- og kassasjonsbestemmelsene for kommuner og fylkeskommuner er nå klar. Den gir en grundig innføring i regelverket, og utdyper hver av paragrafene i forskriften.

Veileder til BK i kommuner og fylkeskommune.