Kyss meg!

 DSC4399 Print2
 DSC4399 Print2

Samfunnsfag

I dag foregår mye av den skriftlige kommunikasjonen digitalt. Vi sender e-post og sms, og ikke minst bruker vi sosiale medier. Men hva brukte en egentlig før, og hva skrev de om?

I dette undervisningsopplegget viser vi frem ulike tekstdokumenter fra ulike tider, og lar elevene utforske dem som historiske kilder. Vi starter med bilde av et suppebein fra vikingtiden med ordene ”Kyss meg” skrevet med runeskrift. Videre ser vi på tekst i tre, på skinn og på papir. Vi ser på skrift og språk, og vi ser på tekstenes innhold. Vi lar også elevene prøve å skrive med runeskift.

Etter visning og oppgaver knyttet til ulike tekstdokumenter tar vi elevene med inn i flere utstillinger, der de gjennom gruppeoppgaver får studere noen av fortidens tekstdokumenter fra Aust-Agder.

Maks antall elever: 40. Store grupper må deles i to og forutsetter to lærere.
Varighet: 90 minutter
Sted: KUBEN i Arendal

Kontaktinformasjon ved bestilling:

Gaute Molaug, tlf 37 01 79 22
gaute.chr.molaug@aama.no