Tradisjon & Design

 DSC0630 Print
 DSC0630 Print

Kunst og håndverk

Har de nordiske landene felles designuttrykk? Er kunnskap om vår felles kulturarv en forutsetning for egen design?

Utstillingen inneholder:

  • En monter med eksempler på kunsthåndverk fra Agder etter 2000.
  • En monter med eksempel på norsk industridesign, fra hvert tiår på 1900-tallet.
  • En monter med miniatyrutgaver av 14 utvalgte ikoniske stoler av designere fra Europa og USA, fra 1850-tallet til 1990-tallet.
  • Tre bannere med informasjon og tidslinjer som omhandler design, brukskunst og kunsthåndverk.

Opplegget gir innblikk i den norske designhistorien, og hvilken rolle den har hatt i Norden og Europa. Lærerveiledning med forslag til praktiske og teoretiske oppgaver følger med, og kan lastes ned her.

Målgruppe: 10. trinn
Maks antall elever: 30
Varighet: 2 skoletimer

Kontaktinformasjon ved bestilling:

Kari Helene Kullerud, tlf 37 01 79 19
kari.helene.kullerud@aama.no 

Jenny Eik Pilskog, tlf 37 01 79 20
jenny.eik.pilskog@aama.no