Krakket i Arendal 1886

 GC01676 Print
 GC01676 Print

Tidlig i 1886 var Arendal en av Norges rikeste byer. Velstanden var stor og kulturlivet blomstret. Så en vakker høstdag endret alt seg. Det store bankkrakket i Arendal slo ned som et lyn fra klar himmel. Krisen fikk store konsekvenser for både fattig og rik, og bidro blant annet til opprettelsen av Det Norske Arbeiderparti.

I dette undervisningsopplegget tar vi elevene med inn i utstillingen "Krakket i Arendal 1886 - en fortiet historie". Utstillingen viser Arendal på slutten av 1800-tallet og elevene vil få innblikk i en av de historiske hendelsene i byen og Aust-Agder på slutten av 1800-tallet.

Maks antall elever: 15
Varighet: 60 minutter