Kontakt English Kontakt oss English Nyhetsbrev
Tekststørrelse-ikon
PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Arkivet etter Arendals Turnforening

01.07.2014
Arendals Turnforening 1906
Arendals Turnforening, 1890-tallet  
Arendals Turnforenings stambok
Arendals Turnforenings stambok  
Arendals Turnforening 1906
Arendals Turnforening, 1890-tallet  
I Norge finnes få bevarte idrettsarkiv. Arendals Turnforening er et unntak, og arkivmaterialet etter foreningen er så å si komplett.

Arendals Turnforening ble stiftet den 17. mai 1857 av den østerrikske bokbinderen Joseph Stockinger. Turnforeningen er Norges nest eldste idrettsforening og er fremdeles i full aktivitet. I 1869 slo foreningen seg sammen med byens Rifleskytterlag og Skarpskytterkompani, og tok navnet Arendals Forening for Legemsøvelser & Vaabenbrug. Sammenslåingen ble oppløst i 1891, og foreningen tok igjen navnet Arendals Turnforening.

Arkivet etter Arendals Turnforening strekker seg fra 1857 og frem til i dag og utgjør 4,70 hyllemeter. Det er bevart møtebøker fra 1857-1997, regnskapsmateriale fra 1875-1997, journaler 1939-1966, korrespondanse 1868-1956 til og foto fra 1870 årene og frem til i dag. I tillegg til disse hovedkategoriene, finnes det flere forskjellige typer annet materiale som diplomer, arrangementsprogrammer fra stevner og materiale fra turnforeningens musikkforening. Det finnes også materiale fra Arendal Rifleskytterlag og Arendal Skarpskytterkompani. På arkivportalen.no kan en få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder

Arkivets mangfoldighet gjør arkivet unikt i nasjonal sammenheng. Det gir oss muligheten til å studere flere sider ved idrettsforeningen og dens historie. Det tidligste materialet forteller om bakgrunnen for stiftelsen av de første idrettsforeningene i Norge. Arkivet fra Rifleskytterlaget kan også gi oss kunnskap om bakgrunnen for dannelsen av skytterlagene. Trusselen om krig og et spent forhold til Sverige økte forsvarsinteressen blant nordmenn. Gode skyteferdigheter som man skulle få gjennom skytterlagene og god fysikk som man fikk gjennom øvelser i turnforeningene var viktige ferdigheter å ha for å kunne forsvare fedrelandet. Materialet har således interesse langt utover et rent idrettshistorisk perspektiv, det gjenspeiler endrede strukturer i samfunnet fra stiftelsen i 1857 og opp til vår egen tid.

Arkivet etter turnforeningen er kommet til KUBEN på ulike tidspunkt, og er levert både som gaver og depositum.
De største delene av arkivet kom inn i 1981 og 2012.

Se en smakebit fra arkivet på http://avtrykket.tumblr.com

Arendals Turnforenings stambok
Arendals Turnforenings stambok  
Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer her
Jeg forstår, ikke vis denne meldingen igjen