Kontakt English Kontakt oss English Nyhetsbrev
Tekststørrelse-ikon
PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Seilskutearkivene fra Aust-Agder

Fredag 7. desember 2018 ble 13 seilskutearkiver fra Aust-Agder innlemmet i Norges dokumentarv. Registeret omfatter de viktigste dokumentene i Norgeshistorien. Norges dokumentarv er en nasjonal utgave av UNESCOs Memory of the World-program, som skal bidra til å verne og tilgjengeliggjøre verdens dokumentarv.
Prebensen rederiarkiv  
Arkivet etter Prebensen rederi er et bedriftsarkiv som dokumenterer etabler...
Regnskap For Briggen 17 Mai 1836  
Stephansen–Eydes arkiv er et bedriftsarkiv som dokumenterer etablering og d...
PESTALOZZI Av Lillesand Ca 1917  
Arkivet etter O. Terjesens rederi er et bedriftsarkiv som dokumenterer etab...
Skipsjournal For Bark Pehr Ugland 3 April 1916  
Fartøysarkivet er en samling med dokumentasjon knyttet til fartøy med tilkn...
Anders Henriksen Friisoe  
Arkivet etter Anders Henriksen Friisø er et personarkiv som dokumenterer sk...
Knud Pedersens Seilmakerprotokoll  
Arkivet etter seilmaker Knud Pedersen er et bedriftsarkiv som dokumenterer ...
Agders Assurance Foreing  
Arkivet etter Agders Gjensidige Assuranceforening er et bedriftsarkiv som d...
Likningskladder fra Froland kommune  
Ligningskladdene er en del av kommunearkivet fra innlandskommunen Froland o...
Jens Christen Nilssoen Stroems Haandskrevne Navigasjonsbok  
Samling av navigasjonsbøker er en samling bestående håndskrevne navigasjons...
Lillesand Offentlige Sjoemannsskole Klassebilde 1919 Tilhoerer Vestre Moland Og Lillesand Historielag  
Arkivet etter Lillesand offentlige sjømannsskole er et skolearkiv som dokum...
Forhandlingsprotokollen Til Uheldige Sjoemenn I Risoer  
Arkivet etter Understøttelseskassen for uheldige sjømenn i Risør er et fore...
Forhandlingsprotokoll For Dypvaag Sjoemannsforening S 1  
Forhandlingsprotokollen til Dypvåg sjømannsforening er del av et foreningsa...
Randi Skjulestads Brevsamling  
Randi Olsen Skjulestads brevsamling er en privat brevsamling som inneholder...