Maritime arkiver på KUBEN

Emnekatalog Maritime Arkiver
Emnekatalog Maritime Arkiver
Nylig ble 13 seilskutearkiver på KUBEN en del av Norges dokumentarv, men visste du at KUBEN oppbevarer 300 arkiver som samlet inneholder 1 200 meter med maritim historie?

Sjøfart har vært en veldig viktig næringsvei i Aust-Agder, noe som igjen viser seg i både gjenstandssamlingene og arkivsamlingene ved KUBEN.

Nå er det utarbeidet en oversikt over samtlige maritime arkivene oppbevart på KUBEN. 

I den maritime emnekatalogen får du oversikt over hvilke maritime arkiver og arkivsamlinger som finnes ved KUBEN, samt informasjon om hvem som har skapt eller samlet disse arkivene.

Katalogen er inndelt i ti maritime emner. Det er: Rederier, personarkiv, fartøy, foreninger og organisasjoner, maritim forretningsdrift, skipsbygging og verft, sjøforsikring, utdanning samt annet. 

Samtlige arkiver er tilgjengelig på KUBENs lesesal.