Anne Gaaserud

Arkivar/rådgiver
Anne Gaaserud

Anne er utdannet historiker. Hun arbeider med innsamling, mottak, ordning, registrering, gjenfinning og formidling av privatarkiv. Anne arbeider både med papirbaserte arkiv og elektronisk skapte arkiver.

T: 37 01 79 37
E: anne.gaaserud@aama.no