Aust-Agder-Arv 2014

IMG 9043
Redaktør Anne Tone Aanby under lanseringen 30. november på KUBEN. Foto: Tore Knutsen/KUBEN  
IMG 9041
Johanne Flottorp stod for det flotte musikalske innslaget under lanseringen. Foto: Tore Knutsen/KUBEN  
IMG 9038
Redaksjonen viser frem årboka. Fra venstre redaktør Anne Tone Aanby, Hilde L. Austarheim, Kyrre Thorsnes og Marit Aslaksen. Foto: Tore Knutsen/KUBEN  
IMG 9043
Redaktør Anne Tone Aanby under lanseringen 30. november på KUBEN. Foto: Tore Knutsen/KUBEN  
Aust-Agder-Arv 2014 ble lansert under arrangementet Jul på Langsæ 30. november på KUBEN.

Boka kan kjøpes i bokhandelen eller bestilles fra oss. Send henvendelse til postmottak@aama.no eller ring på telefon 37 01 79 00.

Dette er hva du kan lese om i årets utgave:

Anne Marie Falck
En gave fra Aust-Agder Museums- og Arkivlag
Museums- og Arkivlaget ovverrakte ved åpningsmarkeringen av nybygget tre originale prospekter fra landsdelen utført av John William Edy (1760-1820). Anne Marie Falck har skrevet en fyldig artikkel om Edy, om hans arbeider og om hans reise i Norge i året 1800.

Gunnar Molden
Losen og kapellmesteren
Historien om hvordan merdølosen Søren Nabben utførte heltedåd i 1795  er gjengitt i Lyder Sagens lesebok, den første ordentlige lesesboka "i Modersmålet". Moldens artikkel handler om hvordan Lyder Sagen fikk tak i historien om Søren Nabben.

Marit Aslaksen
Terje Vigen - teksten og bildene
I Terje Vigen tegner Ibsen et bilde av menneskelig oppofrelse og fornedrelse, men også forsoning og tilgivelse. Kunstnere har framstilt losen Terje Vigen på ulike måter gjennom tidene, men har de vært tro mot diktets innhold og budskap?

Stein Ørnhøi
Aust-Egder på Eidsvoll og valgfusk på Agder
Ørnhøi gir oss et innblikk i begivenhetene på Eidsvoll i 1814 og hvordan selve valget av tingmenn fra vår region foregikk. Ørnhøi skildrer også hver emkelt representant og hvordan de opptrådte på Eidsvoll.

Aasulv Lande
Bønder frå Råbyggelaget på Eidsvoll 1814
Lande henter fram nytt stoff i sin artikkel om setesdølene som måtte på Eidsvoll i 1814. Han tegner et bilde av representantene Lande og Tveiten som viser to kunnskapsrike og markerte politikere.

Gustav Sætra
Lofthusopprøret 1786/87
Sætra viser hvordan egdene og telenes bondeopprør i 1786/87, ledet av Kristian Lofthus fra Lillesand, ble gjennomført på en så slagkraftig og velorganisert måte at opprøret på mange måter ble et lærestykke i politisk arbeid og tenkning for bøndene fram mot 1814 og tida etter.

Marianne Eldorhagen
Ta den ring og la den vandre
I åpningsåret har museet mottatt som gave en ormehodering fra romertiden funnet på Løddesøl. Marianne Eldorhagen forteller om ringens vandringer.

Hilde L. Austarheim
Skuter, fiske og jordbruk
Austarheims artikkel i år handler om skipper Jacob Chr. Larssøns eldre dager på Merdø rundt 1900. Gjennom bevarte almanakker får vi innblikk i hva han på sine eldre dager var opptatt av; skuter, fiske og jordbruk.

Årsmeldingen til Aust-Agder Museums- og Arkivlag følger årsskriftet som vanlig.

IMG 9041
Johanne Flottorp stod for det flotte musikalske innslaget under lanseringen. Foto: Tore Knutsen/KUBEN  
IMG 9038
Redaksjonen viser frem årboka. Fra venstre redaktør Anne Tone Aanby, Hilde L. Austarheim, Kyrre Thorsnes og Marit Aslaksen. Foto: Tore Knutsen/KUBEN