Aust-Agder-Arv 2015

Omslag 2015 C
Bildet på omslaget viser Risør torv i 1912. Det er tatt av fotograf Anders Beer Wilse, som Hilde L. Austarheim og Tore Knutsen har skrevet en artikkel om i årets utgave.  
DSC 0193
Redaktør Anne Tone Aanby gjør klar til lansering under Litterært julebord på Arendal bibliotek.  
AAA
Årboka oppslått på side 58-59. Tydelig at noen skal til å lese Yngve Schulstad Kristensens artikkel om Arendals Turnforenings arkiv på dokumentarvlista. Vel bekomme, sier vi!  
Omslag 2015 C
Bildet på omslaget viser Risør torv i 1912. Det er tatt av fotograf Anders Beer Wilse, som Hilde L. Austarheim og Tore Knutsen har skrevet en artikkel om i årets utgave.  
Aust-Agder-Arv 2015 ble lansert under Litterært julebord 28. november på Arendal bibliotek.

Boka kan kjøpes i bokhandelen eller bestilles fra oss. Send henvendelse til postmottak@aama.no eller ring
på telefon 37 01 79 00.

Dette er hva du kan lese om i årets utgave:

Hilde L. Austarheim og Tore Knutsen
Fotograf Anders Beer Wilse - vår største fotograf
Artikkelen gjør bruk av av Wilses flotte fotografier fra Arendal, Setesdal og Grimstad og markerer KUBENs sammenslåing med Setesdalsmuseet og Grimstad bys museer. Den markerer også 150-års jubileet for Wilses fødsel.

Anne Tone Aanby og Hans Olaf Aanensen
Om "Bakt jord" og teglverkene i Aust-Agder
Dette er historien om alle kjente teglverk i Aust-Agder. Leseren får også presentert tegninger av ulike typer ovner - og forklaring på hvordan disse ble brukt i tillegg til de tekniologiske endringene innen teglsteinsproduksjonen.

Yngve Schulstad Kristensen
Arendals Turnforening på UNESCOs dokumentarvliste
Norges dokumentarv er et register over dokumenter som har sotr betydning for norsk historie og er den norkse delen av UNESCOs Memory og the World-program. Forfatteren gir en fin omtale om at Arendals Turnforenings arkiv nå er innlemmet her.

Marit Aslaksen
Kampen om Tyholmen - sett fra mitt ståsted
Aslaksens artikkel handler i år om den politiske kampen som foregikk i forkant av at Arendal bystyre vedtok å bevare fire hus på Tyholmen den 12. februar 1973. Historien om bevaring av tyholmen rommer så mye, arkitekturhistorie og byhistorie, men også om hvordan en liten gruppe entusiaster klarte å få folk til å se hvilke verdier og muligheter de gamle "rønnene" på Tyholmen representerte.

Gunnar Molden
Poetiske Forsøg af en Nordmand (Amtmann Aalls "ungdomssynd")
Molden skriver i år om en diktsamling som ble utgitt i 1835 i Arendal. Det er flere som har gjettet på hvem som skjuler seg bak betegnelsen "en Nordmand" i tittelen. Men ingen har til nå gjettet riktig. I denne artikkelen får vi vite hvordan Molden har klart å avsløre forfatterens identitet.

Karl Ragnar Gjertsen og Anne Tone Aanby
Kartene fra 1814. Cart over Arendal og een Deel af Byens Omegn
Forfatterne presenterer to kart fra KUBENs kartsamling, tegnet i 1814 av Mogens Moe. Fra Arendal fikk bystatus i 1723 og fram til 1807, hadde byen og omlandet en eventyrlig næringsutvikling. Moderne infrastruktur med veinett, brygger, optisk telegraf og militære installasjoner var bygd opp rundt byen. Det er Arendals storhetstid og første gullalder vi får tegnet inn på et kart.

Yngve Schulstad Kristensen
Da krigen stod for døren
Over hele landet ble det 9. april i år markert at det var 75 år siden den tyske invasjonen av Norge. I Lillesand har det vært lange tradisjoner med å markere denne begivenheten dagen før selve invasjonesdagen. Bakgrunnen er at krigen i Norge ankom Lillesand en dag før tyskerne selv hadde planlagt, og artikkelen handler om hva som foregikk i den lille fredelige sørlandsbyen da krigen stod for døren.

Hilde L. Austarheim
Losene på Merdø
Austarheim skriver om hvor viktig losyrket var i seilskutetida. Skutene var avhengige av de lokale losenes hjelp når de skulle navigere inn mellom åpent hav og inn i havnene eller kom i havsnød. På Merdø var det tidlig loser, og flere familier hadde loser i mange generasjoner. Det er disse familiene vi møter i årets artikkel om Merdø.

Årsmeldingen til Aust-Agder Museums- og Arkivlag følger årsskriftet som vanlig.

DSC 0193
Redaktør Anne Tone Aanby gjør klar til lansering under Litterært julebord på Arendal bibliotek.  
AAA
Årboka oppslått på side 58-59. Tydelig at noen skal til å lese Yngve Schulstad Kristensens artikkel om Arendals Turnforenings arkiv på dokumentarvlista. Vel bekomme, sier vi!