Kontakt English Kontakt oss English Nyhetsbrev
Tekststørrelse-ikon
PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aust-Agder-Arv 2018

Aaarv18 Omslag1
Aaarv18 Omslag2
Aaarv18 Omslag1
Her kan du lese Aust-Agder-Arv 2018!

Den trykte utgaven av årboka kan kjøpes i vår museumsbutikk. Ved bestilling, send henvendelse til postmottak@aama.no eller ring på telefon 37 01 79 00.

Hilde L. Austarheim
«Fri, fred og fryd», gamle landsteder i Arendal [pdf]
Her kan du bli med på en reise rundt byen for å lokalisere de gamle landstedene og borgerne som bygde dem på 1700- og 1800-tallet. Landstedenes forbilder og betydning undersøkes, både som markører for borgerskapets sosiale posisjon og med tanke på nærings- og byutvikling. Også det familiære og det dramatiske aspektet blir trukket inn i beskrivelsen av dette fenomenet.

Marthe Hommerstad
Det lokale i det nasjonale – Et snitt i norsk skolepolitikk i Nedenes amt i 1827 [pdf]
Artikkelen tar for seg striden om allmueskolen i Nedenes amt i 1827. Med basis i tre supplikker som ble oversendt Stortinget i forbindelse med den nye proposisjonen til lov om allmueskole, undersøker forfatteren hvordan spørsmål om skolegang og kunnskap ble vurdert på svært ulike måter i forskjellige deler av Nedenes.

Yngve Schulstad Kristensen og Gaute Christian Molaug
Mytteriet på selfangstskuta «DS Ora» [pdf]
Hva som skjedde egentlig om bord på selfangstskuta «D/S Ora» fra Arendal våren 1937? Ingrediensene er konflikt, økonomisk fiasko og anklager om sabotasje og mytteri. Samtidig gir artikkelen et innblikk i den den ukjente historien om sørlandsk ishavsfangst. Et tema som har fått liten plass i historiebøkene.

Knut Flovik Thoresen
«Sjømandens jammer og død» – Aust-Agders handelsflåte under første verdenskrig [pdf]
Relativt sett hadde ingen andre land større tap av handelsfartøyer enn Norge under første verdenskrig. Her kan du lese mer om hvordan dette rammet sjøfolk fra Aust-Agder. 

Yichieh Shih
Fanning a Tender Breeze. Chinese and European folding fans in the KUBEN Collection [pdf]
Yichieh Shih tar for seg en av de kalligraferte kinesiske viftene som finnes i KUBENs samlinger. Med dette som utgangspunkt trekker hun linjer tilbake til kinesisk kunst- og kulturhistorie, og derfra over i resepsjonen av orientalske impulser i Europa fra tidlig nytid og fremover.

Johnny Østreim
Spanskesyken i Arendal 1918-1919 [pdf]
I 1918 rammet «Spanskesyken» distriktet vårt. Hele 50 dødsannonser sto på trykk i Vestlandske Tidende den 4. november dette året. Artikkelen belyser hvordan denne internasjonale epidemien preget arendalsområdet.

Gunnar Molden
Malmfarten og andre typer skutefart [pdf]
Malmskuter som fraktet malm fra gruvene i arendalsområdet til jernverk på Sør- og Østlandet var i sin tid en viktig næring for skippere og sjøfolk. Har kan du lese mer om hvordan ulike kombinasjoner av malmfart med andre typer fraktfart artet seg i praksis. 

Anne Tone Aanby og Håkon Haugland
Rederinnenes tidsalder - borgerskapets kvinner i Arendal på 1700-tallet [pdf]
I Arendal er andre halvpart av 1700-tallet kjent som «Rederinnenes tidsalder». Hvem var disse kvinnene, hvilke formelle rettigheter hadde de – og hvordan styrte de sine handelshus? 

Aaarv18 Omslag2