Aust-Agder-Arv 2018

Aaarv18 Omslag1
Aaarv18 Omslag2
Aaarv18 Omslag1

Boka kan kjøpes i bokhandelen eller bestilles fra oss. Send henvendelse til postmottak@aama.no eller ring på telefon 37 01 79 00.

Dette er hva du kan lese om i årets utgave:

Hilde L. Austarheim
«Fri, fred og fryd», gamle landsteder i Arendal
Austarheim tar oss med på en reise rundt byen for å lokalisere de gamle landstedene og borgerne som bygde dem på 1700- og 1800-tallet. Hun ser på landstedenes forbilder og betydning, både som markører for borgerskapets sosiale posisjon og når det gjelder nærings- og byutvikling. Også det familiære og det dramatiske aspektet blir trukket inn i beskrivelsen av dette fenomenet.

Marthe Hommerstad
Det lokale i det nasjonale – Et snitt i norsk skolepolitikk i Nedenes amt i 1827
Hommerstad skriver om striden om allmueskolen i Nedenes amt i 1827. Med basis i tre supplikker som ble oversendt Stortinget i forbindelse med den nye proposisjonen til lov om allmueskole, belyser hun hvordan spørsmål om skolegang og kunnskap ble vurdert på svært ulike måter i forskjellige deler av Nedenes.

Yngve Schulstad Kristensen og Gaute Christian Molaug
Mytteriet på selfangstskuta «DS Ora»
Forfatterne belyser hva som skjeddeom bord på selfangstskuta «D/S Ora» fra Arendal våren 1937. Ingrediensene er konflikt, økonomisk fiasko og anklager om sabotasje og mytteri. Samtidig gir artikkelen et innblikk i den den ukjente historien om sørlandsk ishavsfangst. Et tema som har fått liten plass i historiebøkene.

Knut Flovik Thoresen
«Sjømandens jammer og død» – Aust-Agders handelsflåte under første verdenskrig
Relativt sett hadde ingen andre land større tap av handelsfartøyer enn Norge under første verdenskrig. I sin artikkel skriver Knut Flovik Thoresen om hvordan dette rammet sjøfolk fra Aust-Agder. 

Yichieh Shih
Fanning a Tender Breeze. Chinese and European folding fans in the KUBEN Collection
Yichieh Shih tar for seg en av de kalligraferte kinesiske viftene som finnes i KUBENs samlinger. Med dette som utgangspunkt trekker hun linjer tilbake til kinesisk kunst- og kulturhistorie, og derfra over i resepsjonen av orientalske impulser i Europa fra tidlig nytid og fremover.

Johnny Østreim
Spanskesyken i Arendal 1918-1919
For hundre år siden rammet «Spanskesyken» distriktet vårt. Hele 50 dødsannonser sto på trykk i Vestlandske Tidende den 4. november 1918. Johnny Østreim oss et godt innblikk i en internasjonal epidemi som slo ekstra hardt til i arendalsområdet i året 1918.

Gunnar Molden
Malmfarten og andre typer skutefart
Malmskuter som fraktet malm fra gruvene i arendalsområdet til jernverk på Sør- og Østlandet var i sin tid en viktig næring for skippere og sjøfolk. Molden presenterer en del eksempler på hvordan ulike kombinasjoner av malmfart med andre typer fraktfart kunne foregå. 

Anne Tone Aanby og Håkon Haugland
Rederinnenes tidsalder - borgerskapets kvinner i Arendal på 1700-tallet
Forfatterne tar for seg andre halvpart av 1700-tallet som i Arendals historie blir kalt «Rederinnenes tidsalder». Hvem var disse kvinnene, hvilke formelle rettigheter hadde de – og hvordan styrte de sine handelshus? 

Aaarv18 Omslag2