Kontakt English Kontakt oss English Nyhetsbrev
Tekststørrelse-ikon
PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aust-Agder-Arv 2020

Omslag AAA 2020
AAM07256 F
Omslag AAA 2020

Bestill Aust-Agder-Arv 2020 fra vår nettbutikk 

Kristin Lindqvist
Kommisjonærer og rivaler
[pdf]
I første halvdel av 1800-tallet kjempet Arendals rikeste og mektigste kjøpmenn en innbitt kamp om hvem som skulle ha rett til å hjelpe flest havarister. Det var store penger å tjene på havarikommisjon. Her kan du lese mer om striden mellom handelshusene Kallevik og Dedekam.

Håkon Haugland
Skipsbyggingens bankestokker. De borgereide reparasjonsverftene i Nedenes fogderi på 1700- og første halvdel av 1800-tallet
[pdf]
Vedlikehold og reparasjon av skip var viktig for å holde sjøfarten i gang langs kysten av Agder. I seilskutetiden lå reparasjonsverftene tett langs Nord-Europas viktigste handelsrute. Verftene videreførte kompetanse i nedgangstider og fungerte som kontinuitetsbærere for skipsbyggingen i regionen.  

Hilde L. Austarheim
Fra ull og lin til kattun og silkedamask. Kvinnenes klær på Merdø på 1700-tallet
[pdf]
Sjøfarten og omfanget av internasjonal kontakt påvirket kulturen langs kysten. Ikke minst viser skiftemateriale fra Merdø hvordan uthavna tidlig ble mottaker av impulser og varer fra utlandet. Her kan du lese om kvinnenes draktskikk, utbredelsen av nye materialer og kystsamfunnenes tidlige overgang til europeisk bymote.

Knut Brautaset
Fiendtlige operasjoner nær Grimstad 1811-12 [pdf]
Her kan du lese mer om fiendtlige trefninger rundt Grimstad under Napoleonskrigene, med vekt på det som er kalt «Slaget på Grimstad havn» den 16. mars 1811. I denne artikkelen sammenlignes den lokale historiefortellingen med mer nøkterne opptegnelsene fra National Archives i Kew. 

Anne Tone Aanby og Jan Assev
Tron Hesnes, «den bedste Loots udi Norge»! [pdf]
Hesnes, og spesielt Kvaløya, var lenge et viktig punkt for lostjenesten på Agder, og særlig gjaldt dette i perioden Kvaløya hadde status som krongods. I denne artikkelen spores den tidlige lostjenesten på Agder tilbake i tid, med vekt på nettverksforbindelser og samarbeid mellom sentrale og lokale aktører. 

Marianne Eldorhagen
Trippelbegeret fra Trålum
[pdf]
Bli kjent med ett av klenodiene i KUBENs arkeologisamling!  Trippelbegeret ble funnet i en utgravning for Arendals Museum i 1880. Her får du vite mer om funnet,  med fokus på begerets kontekst, datering, funksjon og symbolikk.

Kjell Knudsen 
Grimstads nye torv 1873-1884. Et byrom vokser frem [pdf]
Lurer du på hvordan Grimstad torg ble til? I denne artikkelen kan du følge prosessen rundt utviklingen av torget i detalj gjennom dokumenter og kartmateriale. Arbeidet for det nye torvet kan betraktes som et fruktbart samarbeid mellom offentlige og private interesser, der spørsmålet om en ny trasé inn i byen ble et hovedanliggende.

Marius Lien
Om framveksten av en plogfabrikk på Tromøy [pdf]
Bli med til K.K. Liens plogfabrikk på Tromøy! Fabrikken etablert av Kristoffer Kristoffersen Lien i 1900, i en tid hvor jordbruket sto midt oppi en stor endringsprosess innen teknologi og spesialisering. Men plogene solgte ikke seg selv. Markedsføring måtte til!

AAM07256 F