Kontakt English Kontakt oss English Nyhetsbrev
Tekststørrelse-ikon
PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Pressefotoprosjektet

20240119 Henting Av Sportsarkivene
Henting av sportsbilder fra Agderposten.  
Agderposten Harebakken Kolonial 6121985
Fra Agderpostens arkiv. Innkjøp på Harebanken Senter i Arendal desember 1985.  
Fvntest009
Fra FVNs fotoarkiv. Kronprinsesse Sonja legger ned grunnstein til Solhaugprosjektet i Arendal.  
Sortering Av Pressebilder
Sortering av pressebilder.  
20240119 Henting Av Sportsarkivene
Henting av sportsbilder fra Agderposten.  
Fotoarkivene fra de to største avisene på Agder skal nå digitaliseres og gjøres tilgjengelig for publikum. Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN har fått oppgaven med å bevare, digitalisere og tilgjengeliggjøre de fysiske pressefotoarkivene fra Fædrelandsvennen og Agderposten.

Viktig del av Agders historie 

Prosjektet omfatter de store og unike pressefotoene tatt av Fædrelandsvennens og Agderpostens journalister og fotografer mellom 1972 til 2002. Perioden før digitalkameraene tok over. 

Samlingene omfatter bilder fra hele Agder og favner svært bredt tematisk. Her finnes bilder fra store og små begivenheter som nyhetshendelser, sportsarrangementer, politikk, næringsliv, kulturliv, kongebesøk og hverdagsliv.   

Den fysiske fotosamlingen består av dias, negativer og papirkopier. Det er papirkopiene som i første omgang skal digitaliseres og gjøres tilgjengelig, da det i hovedsak er disse bildene som har vært publisert i avisene.  

 En unik fotoskatt  

Pressefotoene utgjør en betydelig del av Agders historie, men kun en brøkdel av disse bildene har blitt digitalisert og gjort tilgjengelige digitalt. Prosjektet vil bidra til å sikre at disse unike bildene blir bevart for ettertiden og at de blir tilgjengeliggjort for publikum. 

Pressefotoarkivene representerer en omfattende og unik dokumentasjon av vår nære fortid, og noe som svært mange av oss har et forhold til. Samlingene er en fotoskatt i kraft av regionsavisenes omfattende og fortløpende dekning av hele bredden i samfunnet. Prosjektet vil gi publikum tilgang til en viktig del av vår nære historie.  

 Samarbeid og samfunnsansvar 

Avisene har vist stor forståelse for egen rolle som samfunnsaktører og deres engasjement inngår som en viktig del av prosjektet. Bevissthet om betydningen av egen historie, både for egen del og for Agder-regionen, er en avgjørende komponent i prosjektet.  

Prosjektet kunne ikke blitt gjennomført uten et godt samarbeid mellom KUBEN, Fædrelandsvennen og Agderposten. Begge aviser bidrar i prosjektet med redaksjonell kompetanse samt uvurderlig kunnskap om fotosamlingene.  

Øvrige samarbeidspartnere: 

Nasjonalbiblioteket 

Nasjonalbiblioteket har fått det nasjonale mandatet for å digitalisere betydelige deler av den norske kulturarven. I dette prosjektet vil Nasjonalbiblioteket stå for digitaliseringsarbeidet. 

Etter at pressefotoene er gjennomgått og klargjort for digitalisering på KUBEN, blir de sendt til Nasjonalbibliotekets avdeling i Mo i Rana, hvor de blir digitalisert. Etter digitalisering blir de fysiske bildene returnert til KUBEN for magasinering, samtidig som digitale kopier blir overført.  

Når vi mottar bildene digitalt, begynner arbeidet med å tilføye metadata til hvert fotografi. Metadataen inneholder informasjon som motiv, tidspunkt, sted og fotograf. Dette er en omfattende oppgave, men det er nødvendig for at bildene skal være søkbare når de blir publisert. 

Arkivverket 

Arkivverket har ansvar for å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre store deler av samfunnets arkiver. I tillegg driver Arkivverket Digitalarkivet.no, et nasjonalt nettsted for publisering av digitalisert arkivmateriale og fotografier.  

Etter at vi har lagt på nødvendig metadata på de digitaliserte pressefotoene skal bildene publiseres på Digitalarkivet. Her vil bildene bli allment tilgjengelige for publikum.  

 Prosjektet er støttet med midler fra: 

Arkivverket
Bergesen-stiftelsen
Fædrelandsvennen
Agder fylkeskommune 

Kontakt: 

For mer informasjon om prosjektet:
Snorre Øverbø, leder av arkivavdelingen på KUBEN
Yngve Schulstad Kristensen, depotarkivar ved KUBEN
Hannele Fors, fotoarkivar ved KUBEN 

Agderposten Harebakken Kolonial 6121985
Fra Agderpostens arkiv. Innkjøp på Harebanken Senter i Arendal desember 1985.  
Fvntest009
Fra FVNs fotoarkiv. Kronprinsesse Sonja legger ned grunnstein til Solhaugprosjektet i Arendal.  
Sortering Av Pressebilder
Sortering av pressebilder.