Forskningsprosjekter ved KUBEN

0008
Pergamentbrev utstedt av lagmannen Jon Simonssøn på Halshaug 15. mai 1564. Dokumentet er del av diplomsamlingen ved KUBEN, AA 139. Teksten er publisert i Diplomatarium Norvegicum, bd. VII nr. 800.  
0008
Pergamentbrev utstedt av lagmannen Jon Simonssøn på Halshaug 15. mai 1564. Dokumentet er del av diplomsamlingen ved KUBEN, AA 139. Teksten er publisert i Diplomatarium Norvegicum, bd. VII nr. 800.  

Det arbeides for tiden med å utarbeide et felles forskningsprogram for Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN. Der vil det blinkes ut overordnede forskningsprosjekter de ansatte oppfordres til å ta del i.

Løpende forskningsprosjekter per dags dato:

  • Hilde Austarheim: Merdøgaard - fra hjem til museum
  • Yngve Schulstad Kristensen: Ishavsfangst i arendalsdistriktet.
  • Gaute Chr. Molaug: Det sørlandske Anglo-Saxon eventyret.
  • Marianne Eldorhagen: FoU-prosjekt med kartlegging av KUBENs arkeologisamling.
  • Egil Blomsø: studiepermisjon i tilknytning til mastergradsprosjekt ved NTNU, Mellom vitenskap og lidenskap: Kontroverser om kunstig fiskeforøkelse med utgangspunkt i Flødevigens Udklækningsanstalt 1882 – 1911. 

Andre relevante prosjekter: se Forskernettverk Agders oversikt over regionalhistoriske forskningsoppgaver (2007).