Kontakt English Kontakt oss English Nyhetsbrev
Tekststørrelse-ikon
PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Agderseminaret 2023

Agderseminaret 2023 Hoeyde A
Agderseminaret 2023 Hoeyde A

Sted og identitet – tilhørighet og historiebruk på Agder i skyggen av to byjubileer

I 2023 markerer Arendal og Risør 300 år med bystatus. Nylig har både Mandal og Grimstad markert jubileer knyttet til disse stedenes bystatus. I flere av de mange kystbyene på Agder har det altså budt seg fram anledninger til å se seg tilbake for å spørre hvem man er, og hvem man har vært. Samtidig forteller jubileer og lignende markeringer ofte vel så mye om tiden hvor feiringen foregår som om fortiden som vekkes til live. De forteller ofte mindre om folks faktiske tilhørighet, enn om hvem som påberoper seg retten til å definere den i offentligheten. Jubileer er et middel til å skape identiteter, og dermed er de også politiske hendelser og kulturelle fenomener som er interessante å studere i seg selv.

Dette er utgangspunkt for årets Agderseminar med tema «sted og identitet». Hva betyr «stedet» - byen, lokalsamfunnet eller regionen – i dag? På den ene siden har økt urbanisering og migrasjon de siste femti årene utfordret «hjemstedet» som identitetsmarkør for mange mennesker. På den annen side skaper de samme prosessene nye spenninger mellom sentrum og periferi – en av de mest potente motsetningene i norsk politisk geografi. Når gamle, stabile rammer blir utfordret, kan det gi lokalsamfunnet ny aktualitet som identitetsmarkør. Det ser vi blant annet i de konfliktene som har oppstått i kjølvannet av kommune- og regionreformene de siste årene.

Vi inviterer til et seminar som tar opp spørsmål om historie, migrasjon og tilhørighet, om historiebruk og om hvem som skal ha definisjonsmakten over fortiden. Utgangspunktet er en Agderregion i spennet mellom tradisjon og endring, mellom by og land og mellom fortid og framtid.

Nytt av året er også at nylig uteksaminerte masterstudenter fra Universitetet i Agder foredrar om sine forskningsprosjekter.

Vi gjør oppmerksom på at programmet vil bli oppdatert.

Sted: KUBEN, Parkveien 16, Arendal.
Tid: torsdag 2. og fredag 3. november
Pris: kr. 450 for en dag (inkl. lunsj). To dager: kr. 800 (inkl. lunsj).

Bindende påmelding innen søndag 22. oktober.

Torsdag 2. november

09.00-10.00 – Registrering

10.00-10.10 – Innledning

10.10-10.50 – Lillesandskvinne skriver Lillesandshistorie - noen dilemmaer i forbindelse med å skrive historie for sine egne
Berit Eide Johnsen (professor emeritus, UiA, forfatter av Lillesands historie)

10.50-11.30 – Arendals vekst og fall som sjøfartsgigant 1650-1900
Knut Dørum (professor i historie ved UiA, medforfatter av Arendals historie, bind 1)

11.30-12.30 – Lunsj

12.30-13.10 – Skiftende arendalsidentiteter - bydannelse, privilegiestrid, kommunesammenslåinger og byjubileer
Håkon Haugland (byhistoriker, forsker ved KUBEN og forfatter av Arendals historie, bind 2)

13.10-13.50 – Holts og Tvedestrands skiftende identitet
Frank Meyer (historiker ved Næs jernverksmuseum)

13.50-14.10 – Pause

14.10-14.50 – Identitet og opposisjon i det gamle bondesamfunnet
Kjell-Olav Masdalen (historiker og tidligere direktør ved Aust-Agder museum og arkiv)

14.50-15.20 – Nye masteroppgaver
Øyvind Kopperdal Rislå og Inger Eline Ribe Rudihagen

Fredag 3. november

09.15-09.30 – Lansering av antologi fra fjorårets Agderseminar

09.30-10.10 – Fra heimstadlære til regionforståelse
Jon P. Knudsen (professor, Institutt for arbeidsliv og innovasjon, UiA)

10.10-10.50 – Når fortiden går igjen: om spøkelser, lokalhistorie og identitet
Sveinung Boye (historiker fra Arendal)

10.50-11.10 – Pause

11.10-11.50 – Museers rolle i byjubileer, med Mandal som case
Birgitte Sørensen (historiker og avdelingsleder ved Mandal museum)

11.50-12.50 – Lunsj

12.50-13.30 – "Somewheres" og "Anywheres" i Agders grensebygder
Trond Bjerkås (førsteamanuensis i historie ved UiA, forfatter av Søgnes historie, bind 2)

13.30-14.10 – Avsluttende paneldebatt

Agderseminaret arrangeres av Forskernettverk Agder, som ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket omfatter de største av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening Agder (HIFO-Agder). Rådet består av representanter for Universitetet i Agder, Vest-Agder-museet, Statsarkivet i Kristiansand og Aust-Agder museum og arkiv, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og Næs Jernverksmuseum.