Kontakt English Kontakt oss English Nyhetsbrev
Tekststørrelse-ikon
PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aust-Agder-Arv 2019

Forside Aaks 2019 TIL WEB
0002 Aust Agders Seilskutehistorie
Marianne Skattefunn Forsidebilde
Forside Aaks 2019 TIL WEB

Den trykte utgaven av årboka kan kjøpes i vår nettbutikk

Johan Anton Wikander
Brekkestø uthavn år 1800 [pdf]
Artikkelen tar utgangspunkt i et kart over Brekkestø nedtegnet av offiserer på et engelsk krigsskip, HMS Ariadne i 1800. Besøket i Brekkestø skyldtes tilfeldigheter, men i slike tilfeller hadde offiserene ordre om å lage beskrivelser av havn og innseiling. Havnebeskrivelsene, Remark Books, og kartet inneholder detaljert informasjon om stedsnavn, proviantering, fortøyningsringer og sjømerker.

Hilde L. Austarheim
Byggeskikken på Merdø på 1700-tallet [pdf]
Bebyggelsen på Merdø har endret seg mye gjennom århundrene. På 1700-tallet ga sjøfarten velstand og påvirkning fra utlandet. Ved bruk av skiftemateriale tilbake til overgangen mellom 1600- og 1700-tallet, er det mulig å identifisere enkelte vedvarende trekk. Og ved å følge generasjonene på samme eiendom, kan husenes påbygging og endringer beskrives.

Gunnar Molden
Fra Canet de Mar til Hasla - Sagrado Nacimientos forlis i skjærgården mellom Arendal og Grimstad, 5. november 1785 [pdf]
I 1785 forliste det katalanske skipet Sagrado Nacimiento ved Hasla i skjærgården mellom Grimstad og Arendal. Artikkelen knytter seg til prosjektet «Historier fra havet», hvor målsettingen er å bruke arkivmateriale fra begge sider av Middelhavet for å belyse historien om forliste skip, både her og der.

Marianne Eldorhagen
Et skattefunn på Voje [pdf]
I 1894 ble det gjort et skattefunn på Våje i Austre Moland. De over tusen år gamle sølvgjenstandene som ble tatt opp av jorda, er i dag del av KUBENs samlinger. I våre dager kalles slike funn edelmetalldepoter, noe som betegner at gjenstandene er bevisst er plasser på stedet. Men hvorfor ble de plassert der?

Harald Olsen
Skipspresten Jens Boye i Kina [pdf]
Jens Boye, som senere ble sogneprest i Austre Moland, var på to kinareiser til Kanton på Dronningen av Danmark i 1740-årene. Gjennom Boyes opptegnelser får vi innblikk både i det religiøse Kina og forholdene for de ulike retningene av kristen misjon. Boye hentet informasjon fra ulike kilder og satte det sammen i en helhetlig beskrivelse.

Yngve S. Kristensen, Gaute C. Molaug og Kristoffer Vadum
Aust-Agders seilskutehistorie representert på Norges dokumentarv [pdf]
Den 7. desember 2018 ble seilskutearkivene ved KUBEN innlemmet i Norges dokumentarv, den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register. Samtlige av de nominerte arkivene befinner seg i KUBENs samlinger, og nominasjonen er således en anerkjennelse både av landsdelens sterke tilknytning til seilskutetiden og det kildemangfoldet som er finnes i arkivene på Langsæ.

Johnny Østreim
Tømmer mot skipsparter - skipsredere i Froland 1850-1905 [pdf]
Bli kjent med Frolands fortid som maritim innlandskommune! De kommunale ligningskladdene blir trukket fram som en spesielt interessant, og til nå lite brukt, kilde. Artikkelen belyser nettverket i næringslivet mellom kyst og innland, ikke bare når det gjaldt kjøp og salg av tømmer, men også på eiersiden i partsrederiene.

Terje Ellefsen
"Af Mangel paa Smaa-Mynt." Private pengesedler i KUBENs samlinger [pdf]
Her kan du lese om en godt bevart hemmelighet i norsk numismatisk historie, nemlig de private pengesedlene som tidlig på 1800-tallet fikk hjulene til å gå rund i økonomien både lokalt på Agder og i andre deler av landet. Med utgangspunkt i KUBENs store samling av private pengesedler belyses de historiske forholdene som grobunn for denne typen privat pengepolitikk.

Kyrre Thorsnes
En formue i arkivet - H.C. Andersens premature debut som forfatter og selskapet som kjøpte boka  [pdf]
Uoffisielt er alle år bokår, men i 2019 er det offisielt. Da passer det godt at KUBENs bibliotekar avslutter ballet med et klenodium fra boksamlingen. Her skal det dreie seg om H.C. Andersen, omstendighetene rundt utgivelsen av hans første bok og hvordan et eksemplar av denne sjeldne boka havnet i klørne til Arendals Læseseskab.

0002 Aust Agders Seilskutehistorie
Marianne Skattefunn Forsidebilde