På vei inn i en digital mørketid?

Digital Moerketid
Digital Moerketid
«I et historisk lys» - HIFOs historikerspalte i Agderposten

De siste årene har Agderposten gitt fagfolk i og utenfor de lokale museums- og arkivinstitusjonene spalteplass til å skrive om aktuelle saker i et historisk lys. Spalten er et samarbeid mellom HIFO-Agder og Aust-Agder museum og arkiv. Artikler som har stått på trykk i avisa publiseres i neste omgang på KUBENs nettsider.

Av Gaute Chr. Molaug og Yngve Schulstad Kristensen
Agderposten 6. november 2015

Vi står i fare for å miste store deler av vår samtidshistorie.

Mens vi tidligere bevarte gamle brev i skoesker og bilder i album, lagrer vi i dag dette på harddisker, telefoner, minnepenner og i nettskyer. Men teknologiutviklingen tvinger frem nye formater som erstatter de gamle og etterlater innholdet uleselig og utilgjengelig. Det er ikke lenge siden det var vanlig å lagre informasjon på disketter. Det er imidlertid få som har utstyr som kan lese dette i dag.

Det er derfor et paradoks at det kan være lettere å bevare et middelalderbrev fra 1400-tallet enn det er å bevare elektroniske filer skapt i dag. Rett og slett fordi det ene er et fysisk avtrykk og det andre er digitalt …

Her kan du lese resten av artikkelen:

«I et historisk lys» - HIFOs historikerspalte i Agderposten

De siste årene har Agderposten gitt fagfolk i og utenfor de lokale museums- og arkivinstitusjonene spalteplass til å skrive om aktuelle saker i et historisk lys. Spalten er et samarbeid mellom HIFO-Agder og Aust-Agder museum og arkiv. Artikler som har stått på trykk i avisa publiseres i neste omgang på KUBENs nettsider.