Kontakt English Kontakt oss English Nyhetsbrev
Tekststørrelse-ikon
PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aust-Agder-Arv forfatter-register 1946-2018

|  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Ø  |  Å  |  Uten navn  |  Red.Andersen, Anders Johan W. 
Dårekisten i Arendal (2011)

Arisholm, Torstein
Havneboka - havarert genredannelse (pdf) (2022)

Askedal, John Ole
Nicolai Henrich Jæger (1780-1846) - byfogd i Arendal, språkmektig leksikograf og naturhistorisk entusiast (2012)

Aslaksen, Kamilla
Frå hemmeleg manuskript til nasjonalskatt. Conrad Nicolai Schwachs verd - og vår (2017)

Aslaksen, Marit
Terje Vigen - teksten og bildene (2014)
Kampen om Tyholmen - sett fra mitt ståsted (2015)
Fra Grømstad til Grimstad - 6. juni 1816 (2016)

Asmussen, Benjamin
Mellem Arendal og Whampoa - de norske kinafarere (pdf) (2022)

Assev, Jan
Tron Hesnes, «den bedste Loots udi Norge»! (pdf) (2020)

Ausland, Gunhard
En odelsgård - Ausland (1956)

Austarheim, Hilde L.
Murgården, Formannsgata, Stranda og Buøya - livshistorier om oppvekst på 1930- og 40-tallet fra industristedet Eydehavn (2005-06)
Boligforhold og klasseforskjeller på industristedet Eydehavn 1912-1930 (2008)
"Utdrivelsen fra Paradiset" - om ingeniøren Leif Gill ved Arendal Smelteverk (2008)
Da Merdøgaard ble museum - ideologi, følelser og forhandlinger (2009)
"Med megen agtelse" - fire brevskrivende kvinner på Merdøgaard 1870-1930 (2009)
De istykkerrevne album - et puslespill til vår lokalhistorie (2010)
Menneskene på Merdø på 1800-tallet (2011)
Loser, sjøfolk og en "Dandseværtinde" - befolkningsutvikling og yrkesfordeling på Merdø (2012)
Den gamle uthavna Merdø (2013)
Skuter, fiske og jordbruk (2014)
Fotograf Anders Beer Wilse - vår største fotograf (2015)
Losene på Merdø (2015)
Dagbøker fra kystens kvinner (2017)
«Fri, fred og fryd», gamle landsteder i Arendal (pdf) (2018)
Byggeskikken på Merdø på 1700-tallet (pdf) (2019)
Fra ull og lin til kattun og silkedamask. Kvinnenes klær på Merdø på 1700-tallet (pdf) (2020)
Stilige herrer eller skinnkledde karer? (pdf) (2021)

Bakke, Alf
Studier av sommerfugler i Aust-Agder i siste halvdelen av 1800-årene (2000)

Berg, Arne
Loftet på Heimigård Rysstad i Hylestad (1965-66)
Om tømmerhus frå mellomalderen i Aust-Agder (1991)

Berg, Rune Arenfeldt
Storfamilien Moe i Arendal I - Torbjørnsbo 1799-1822 (2010)
Storfamilien Moe i Arendal II - Klinkenberg 1826-1854 (2010)
Storfamilien Moe i Arendal III - tredje generasjon 1854-1875 (2011)
Storfamilien Moe i Arendal IV - det storfamiliære sammenbrudd - (1872-1887) med epilog (2012)

Berg, Thoralf
Comediehusets eksteriør før 1856 (1996)

Berthelsen, Yngvar
D/S "Gimle" av Arendal (1999)

Birgisson, Einar Gunnar
National Historiographies and the Viking Age: A Re-examination (2008)

Bjorvatn, Øivind
Thor Rejersen Lilleholth (1963-64)
Da klokka klang - Holt seminar 1839 - 1877 (2001/02)
Tillegg: Seminarister uteksaminert fra Holt 1840-1877 (2001/02)
Hjuldamperen M/S Nedenæs (2005-06)
Wergelands syn på Kristian Lofthus og Lofthusreisinga 1786-87 (2008)

Björkroth, Maria
Ett reseminne från Setesdal. En berättelse om bunad på 1830-talet (pdf) (2022)

Bliksrud, Liv
Selvbiografi uten selvsensur. Om Conrad N. Schwachs "Erindringer af mit Liv 1790-1830" (2017)

Blomsø, Egil
For gammelt vennskaps skyld - arven etter Dr. Gregory Torgerson (pdf) (2021)

Borges, Grethe
"Et enkelt glass vin"- om fruktvintradisjoner på Sørlandet (1997)

Brautaset, Knut
Fiendtlige operasjoner nær Grimstad 1811-12 (pdf) (2020)
Seilskutetidas maler i Grimstad (pdf) (2022)

Braadland, Jan Faye
Andreas Faye og det nasjonale gjennombrudd (2003)
Appendiks: Wolffs anti-kritikk av Munchs anmeldelse av Fayes Norske Sagn 1833 (2003)
En familie av folkeminnesamlere på Agder (2004)

Breivik, Olga Maria
Messingbelte frå Aust-Agder, tradisjon og bruk (2016)
Kulturberar og kulturvernar (2017)

Brommeland, John
Aust-Agder-Museets geologisamling (1977-78)

Bråstad, Kjell J.
Svensk innvandring til Arendalsområdet på 1800-tallet (2000)

Christensen, Benny
"Kiøbenhavn", en ostindiafarer fra Arendal (1973-74)

Christensen, Sølvi
Næringslivets arkiver i Aust-Agder (1987-88)

Clauss, Anna Fosse
Nedenes i jenteskolens og unionsoppløsningens tid (1983-84)

Dahl, Aud Findal
Sykepleietjeneste og sykepleierutdanning - to sider av samme sak (2003)

Dahl, Olav
Hans Jacob Grøgaard (1963-64)

Danielsen, Anders
Bibliografi over Daniel Danielsens forfatterskap (1957)

Dannevig, Birger
Øresundslaget 29. oktober 1658 (1958)

Dannevig, H.W.
Fiske- og redskapsutviklingen på Sølandskysten (1973-74)

Dedekam, Morten Smith
Bidrag til Kjøpstaden Arendals beskrivelse (1958)

Ejdorf, Kjeld
Søridderen og Stormfloden (1994)

Eldorhagen, Marianne
Ta den ring og la den vandre (2014)
Mellom gravrøveri og kulturminnevern (2016)
Et skattefunn på Voje (pdf) (2019)
Trippelbegeret fra Trålum (pdf) (2020)
Tingvoll-kvinnens grav. En røverhistorie fra vikingtiden eller en fortelling om handelsveier? (pdf) (2022)
Lykkelig som liten - arkeologisamlingen på KUBEN og hvordan den ble til (2023)

Eliassen, Finn-Einar
Bondegårder og bygrunn - grunneie og grunnleie i Risør, Arendal og Grimstad på 1600- og 1700-tallet (1996)
Hvor ble det av "Sophia Dorothea"? (2000)
Typiske eller spesielle? Arendal og Risør i et større perspektiv (2023)

Ellefsen, Terje
"Af Mangel paa Smaa-Mynt." Private pengesedler i KUBENs samlinger (pdf) (2019)

Ericksen, Stian W.
Dronning Caroline Mathildes reiseapotek og litt om Stadsfysikus Johan Gotfried Eriksen (1977-78)

Falck, Anne Marie
Om "Mannen på Tåga" - konger, guder og mestere (2008)
De romanske hodene på Tromøy kirke - en utfordring for forskere. Del I (2008)
De romanske hodene på Tromøy kirke - en utfordring for forskere. Del II (2009)
Aust-Agders døpefonter fra middelalderen (2010)
Hva er det med den gamle jernfontenen i Arendal? (2012)
Med Gjøvdalskrusifikset som utgangspunkt (2013)
En gave fra Aust-Agder Museums- og Arkivlag (2014)

Fiane, Einar
Merdøgaard - hva oppmålingstegningene forteller (1957)

Fløystad, Ingeborg
Arbeid, økonomi, kosthold - en arbeiderfamilies levevilkår ved Baaseland (Næs) Jernverk 1726/27 (1975-76)
Skolen ved Næs Jernverk - en av landets eldste fastskoler. Trekk av skolens historie på 1700- og 1800-tallet (1996)
Baaseland/Næs Jernverk fra 1665 til 1742 (1998)
1905 og kvinnene i Nedenes amt (2005-06)
Skuter, skip og oversjøiske forbruksvarer - Nedeneskysten midt på 1600-tallet (2012)
Stemmerett også for kvinner! - lokal stemmerettskamp 1890-1907 (2013)
Dansk bygg, baltisk rug, hollandsk ost, spansk salt (pdf) (2021)

Fors, Hannele
Kvinnelige fotografer i Grimstad (2016)

Gjerløw, Jens A.R.
Gårder og jordegods i Nedenes i det 17.årh. (1957)
Salget av kronens gods i Nedenes 1662-96 (1960)

Gjerløw, Lilli
Aust-Agder-Arkivets middelalderlige håndskriftfragmenter (1959)

Gjertsen, Karl Ragnar
Iglesetting - medisinsk tradisjon fra oldtiden (2003)
Ovnshuset: Smelteverkets hjerte (2005-06)
Nord-Europas viktigste handelsvei - en historisk-geografisk skisse (2007)
Kartene fra 1814 - Cart over Arendal og een Deel af Byens Omegn (2015)

Gleditsch, Dag
Helene König, født Aalholm - den første misjonær i Asia  (1983-84)

Grefstad, Anders K.
Skutebygging og skipsfart på en kystgård i Fjære (2009)

Greipsland, Torbjørn
Elise Wærenskjold startet skole for kvinner i 1840 - kong Karl Johan utgav flygeseddel hun hadde forfattet (2005-06)

Hagelia, Magnhild
Stammer ætta på Ytre Haugen i Gjerstad frå Harald Hårfagre? (1987-88)

Hammen, Klemmet
Aust-Agdermuseet (1957)

Hamran, Ruth
Skipsprestens ostindiske koppestell (1973-74)
Skonnertbrigg " Alexander Møller" av Grimstad (1973-74)
Aust-Agder Museets middelalderhorn (1977-78)
"Nedenæs", Arendal Dampskibsselskabs første skip (1985-86)
Hubert Meyers norske skipperportretter fra 1850-årene (1985-86)
Komse, et glemt instrument (1985-86)
Søsterkake og bakerovn (1991)
Arne Gundersen 1911-1992 (1993)

Hamran, Ulf
Breda-portrettet av sogneprest Grooss. Aust-Agder og kunsten III (1961-62)
En stavkirke i Eide (1965-66)
Ole Nielsen Weyerholt (1965-66)
Weyerholts belønningsbeger 1774 (1965-66)
Til at købe en ny hat for (1965-66)
Drikkeglass og skålvers på 1700-tallet (1965-66)
Skipsprestens ostindiske koppestell (1973-74)
Museumsmannen Albert Ugland (1975-76)
Takk til Andreas Holm (1975-76)
Tre skipskister fra 1700-årene (1977-78)
Harriet Backer og Kitty Kielland på Bosvik sommeren 1885 (1977-78)
Arendals fontene på Torvet - et minne fra verdensutstillingen i London 1862 (1977-78)
Comediehusets kulisser (1981-82)
Christian Poppe in memoriam (1985-86)
Fra Aust-Agder-Museets sjøfartssamling (1985-86)
Kiøbmanden af Arendal, 1753 (1985-86)
Et kahyttspeil (1985-86)
En hollandsk ostindisfarer-modell (1985-86)
"Fortuna" av Setesdal, 1775 (1985-86)
Spansk vannkrukke (1985-86)
Et seilmakerhorn fra 1775 (1985-86)
En kapteinsgave (1985-86)
Ferskvannsfilter (1985-86)
Brigg "Nordstjernens" punsjebolle (1985-86)
Gerhard Munthes studiereiser på Sydostkysten sommeren 1880 (1985-86)
Ovnsproduksjon ved jernstøperier i Aust-Agder 1840-1920 (1989)
Fra Havstad støberi's katalog (1989)
Ovnssamlingen i Aust-Agder-Museet (1989)
Hva er Næs Jernverksmuseum, og hva skal det bli? (1989)
Tegnelærer Engström i Philadelpia (1991)
Arne Gundersen 1911-1992 (1993)
Skibsbygging ved Lillesand - malerens besøk på Bergstøverftet i juni 1838 (1993)
Prost Diderik Stelling og frues portretter (1995)
En gammel bibel etter K. Majs' Tolder over Listerlehn Anders Jonssøn "af Halmstad" på Snig i Audnedal, 1663 (1995)
Katekismus-altertavlene i Landvik, Fjære og Holt - jyske importstykker til Sørlandet rundt 1600 (1995)
Arendals Trefoldighetskirke - et plagiat? (1995)
Fugleskydningsselskabene i Arendal 1786-1928 (1995)
Arendalsslekten Juells våpen (1995)
Leif Eliassen (1918-1996) og hans donasjon til museet (1997)
Comediehusets eksteriør - replikk til Thoralf Berg (1997)
En pokal for "Sophia Dorothea" av Arendal 1776 (1997)

Hanssen, Roald
Skipsbåten (2007)
Over grensa til Norge - på jakt etter arbeid: Svensk innvandring til Grimstad-området på 1800-tallet (2013)

Haugland, Håkon
Var Dypvåg kirke en høgendeskirke? Om Dypvåg kirke og samfunnet rundt i middelalderen (2004)
Rederinnenes tidsalder - borgerskapets kvinner i Arendal på 1700-tallet (pdf) (2018)
Skipsbyggingens bankestokker. De borgereide reparasjonsverftene i Nedenes fogderi på 1700- og første halvdel av 1800-tallet (pdf) (2020)
Fruktbare kystbygder eller nakne steinørkener? (pdf) (2021)
Verftet i havgapet. Skips- og havariverftet på Risøya i siste halvdel av 1800-tallet (pdf) (2022)
Deltagelse, medbestemmelse, innflytelse. Borgere og bystyring i Arendal og Risør før 1837 (2023)
Rådhus eller ikke? Rådstuesaken i Arendal og Risør rundt 1800 (2023)

Haugmoen, Anne
Sykepleietjeneste og sykepleierutdanning - to sider av samme sak (2003)

Haverkamp, Frode
To høyfjellslandskaper av den unge Gude (1981-82)

Hellerdal, Kirsten
Arvefeste - en undersøkelse av en form for eiendomsoverdragelse i Søndeled på 1800-tallet (1979-80)

Henningsen, Henning
Königsberg- og Rigaskeer (1965-66)

Hildre, Ellen Vigerstøl
Øyvind het han, og gråt - fordi de andre hette Even (1990)

Hohler, Erla Bergendal
Hylestadportalen og dens forbilder (1971-72)

Hommerstad, Marthe
Det lokale i det nasjonale – Et snitt i norsk skolepolitikk i Nedenes amt i 1827 (pdf) (2018)

Hortemo, Johanne Cecilie Fiane
Praktsverdet frå Langeid (2017)

Håland, Monika Kurszus
Arkivene som grunnlag for rettferdighet og demokrati (2008)
Fra tjenestejente til kjøpmannsfrue og Oselias kokebok - kulturhistorisk vandring (2016)

Iveland, Torbjørn
Direktør Jens T. Thommesen (1975-76)

Jenssen, Sophus
Erik Munks Breve 1591 (1956)
Register overstedsnavn (1956)

Johannessen, Oddbjørn
Kristofer Uppdal i Aust-Agder - spor i diktningen (1998)

Johnsen, Berit Eide
Seil framfor damp - tradisjon, eller økonomisk kalkulasjon? (1985-86)
"At Træseilskibenes Dage er talte, derom kan vel ingen Tvivl være" (2007)

Johnsen, Egil Børre
Ord for Norge: Knud Knudsen - en nasjonsforfatter fra Holt (2012)

Johnsen, Ingrid Sannes
Runeinnskrifter i Aust-Agder (1975-76)

Johnsrud, Even Hebbe
Antwerpen-dynastiet Weyts og 1800-årenes skipsportrett. Aust-Agder og kunsten II (1961-62)

Justvik, Nils Martinius
Et hundreårsjubileum - første norgesmesterskap på ski på Agder (2023)

Kaastrup, Sølvi
Håndskrevne kokebøker fra familien Fürst (1990)
Utlendingers reisevirksomhet på Sørlandet - landsdelens første turisme (1998)

Kjelstrup, Fritz
Refleksjoner fra en lesesalsplass  (1987-88)

Kjelstrup, Fritz Haakon
Arendal Museums arkiv - Aust-Agder-Arkivet (1946-49)

Kjølsen, Ib
Om behandling av korrodert jern (1993)

Knudsen, Kjell
«En mærkværdig Skolebegivenhed» - om straff i skolen i Birketveit krets i 1871 (2001/02)
Grimstadmann solgte thoritt til Pierre Curie (2005-06)
"Madame Collin med Børn" (2008)
Dr. Alexander Christian Møllers testamenter (2017)
Grimstads nye torv 1873-1884. Et byrom vokser frem (pdf) (2020)

Knutsen, Tore
Fotograf Anders Beer Wilse - vår største fotograf (2015)

Kristensen, Yngve Schulstad
Arendals Turnforening på UNESCOs dokumentarvliste (2015)
Da krigen stod for døren (2015)
Da havna gikk til himmels. D/S Ocean Libertys sørgelige sorti (2017)
Mytteriet på selfangstskuta «DS Ora» (pdf) (2018)
Aust-Agders seilskutehistorie (pdf) (2019)

Kveim, Torleif
Ei grend blir til - Grytningsgrenda (1955)

Lande, Aasulv
Bønder frå Råbyggelaget på Eidsvoll 1814 (2014)

Lien, Marius
Om framveksten av en plogfabrikk på Tromøy (pdf) (2020)

Lien, Ragnvald
Skuddpremier og andre premier til bjørnejegerne - 1700- og 1800-tallets idrettsmenn (2016)
Abbor, skjebbe og tryte i Aust-Agder (2017)

Lindqvist, Kristin
Kommisjonærer og rivaler (pdf) (2020)

Lofstad, Helle Urfjell
Drivjakt på elg i Aust-Agder - en lokal samarbeidsform med rituelle aspekter (1999)

Løvdal, Dagfinn
Skipsbyggmester Halvor Thomassen Riiber og hans livsverk (1973-74)

Låg, Torbjørn
Takk til Andreas Holm (1975-76)
To amerikabrev (1975-76)
Fylkesarkivar Olav Anton Aalholm  (1983-84)
Minneoppgave for eldre 1981  (1983-84)

Marstrander, Finn
Nerstenhornets latinske innskrift (1977-78)
Nerstenhornets latinske innskrift - endelig løst (1981-82)

Masdalen, Kjell-Olav
Aust-Agder-Arkivet, kommune- og privatarkiv (1979-80)
Yrkes- og bosetningsstruktur i Arendal omkring år 1800 (1979-80)
"Den lille Guldsmed" i Kragerø og Risør - falskmyntner eller uskyldig? (1994)
Skipsmekler og historieformidler (1994)
Rygjarbit - et historisk grenseproblem fra middelalderen (1998)
Det Englidahlske Blyants- og Isenfarveværk - en beretning om et mislykket bergverksprosjekt på 1700-tallet (2000)
Middelalderkirka på Tromøy - en bygningshistorisk beskrivelse (2001/02)
Radesyken - en konstruert sykdom som forsvant (2003)
Under himmelen blå - Agder i norsk rikssamling (2004)
Fra Lindesnes til Rygjarbit - dansk-norske maktrelasjoner på Agder i vikingtid og middelalder (2005-06)
Skipsfart langs Agderkysten i vikingtid og middelalder (2007)
Nid - Nidelva - Nidardalen (2009)

Midttun, Olav
Nikolai Lundegaard (1959)

Moe, Borghild
Fedrift i gamle dager  (1983-84)
Med bestefar på kverna  (1983-84)

Moen, Ottar Werner
Jacob Aall og bøndene på Vegårshei (2013)

Molaug, Gaute Christian
På jakt etter Knut Hamsun i arkivet på Aust-Agder kulturhistoriske senter (2009)
Mytteriet på selfangstskuta «DS Ora» (pdf) (2018)
Aust-Agders seilskutehistorie (pdf) (2019)
Da sørlandsredere satset på gamle tankskip (pdf) (2021)
Da Arendal og Risør fylte 200 år (2023)

Molden, Gunnar
En tilstandsrapport fra Arendals-gruvene i 1798/99 (1992)
Pastor Martin Hansens besøk hos Arendalsmetodistene i 1867 (1992)
Arendal - Afrika - Narestø (1994)
Seilskuter på data (1994)
Vår mann i Furnesåsen (1994)
Hadde Arendal Dramatiske Selskap en "Huusgudinde"? - en hypotese i anledning tohundreårsjubileet (1996)
Da Næs Jernverk fik "teknologipakke" fra England (1997)
Kapring med forviklinger (2007)
Losen og kapellmesteren (2014)
Poetiske Forsøg af en Nordmand (Amtmann Aalls "ungdomssynd") (2015)
En dansk-norsk stemme fra England (2017)
Malmfarten og andre typer skutefart (pdf) (2018)
Fra Canet de Mar til Hasla (pdf) (2019)
Zacharias Allewelts fartstid i slavefarten (2023)

Molland, Einar
Reformasjonens fedre eller "Lysestaken" - et tema i protestantismens ikonografi og dets forekomst i Norge (1971-72)

Mortensen, Mauritz Sundt
Skipsradiotelegrafisten - viktig skipsoffiser i bare 50 år og litt om sjømannskolens historie i Arendal (2007)

Moseid, Jørgen
Bryllaup i Robyggelag på 1600-tallet (1957)
Hylje i Hylestad - "Prestegarden som kom bort" (1958)
Skipreideinndelinga i Robyggjelag (1959)

Myhre, Hans Olav
Rønnes i billedkunsten (2016)

Møretrø, Knut
Barne- og arbeidsvandring til Reddal i Landvik (2016)

Nevestad, Elisa
Et symbol på makt og rikdom. KUBENs skjoldformede spenne (pdf) (2022)

Nielsen, Sigrid E.
Hvem var maleren mester Jørgen Schultz? (1971-72)
Høykonjunktur og fremmedarbeidere - svensk innflytting til Dypvåg herred 1860-1900 (1983-84)

Nielsen, Svein Vatsvåg
Yngre steinalders flint- og steinøkser fra Aust-Agder fylke (2016)
Et 5000 år gammelt størjefiske i Grimstad (pdf) (2022)

Nilsen, Sigrid E.
Det kom et skip til Lyngør havn (1999)
Elsabe Marias hvetelast (2007)

Nomeland, Terje
I krig og kjærlighet - tyskerjenter i Aust-Agder (2011)

Norheim, Per Terje
1ste Premie til Skiven i 1787 (1997)

Norman, Victor D.
Næringslivets arkiver som kilde til Aust-Agders historie (1987-88)

Notaker, Henry
Jakten på Karen Dorothea Bang og hennes familie (1990)

Oftedal, Sven
Barbu jernverk og jerngruver (1979-80)

Olsen, Harald
Skipspresten Jens Boye (pdf) (2019)

Olsen, Jorunn
Nordmenn i hollandsk tjeneste 1600-1800 (2000)

Olstad, Kari Hagelia
Magnhild Hagelia - første norske kvinne med presidenttittel (2013)

Ongre, Aksel
Sykehuset ved Sykehusstranden i Arendal (2003)
Var en navigatør fra Arendal i Kongofristaten også rollemodell i Jens Bjørneboes forfatterskap? (2011)

Opstad, Gunvald
Thomas Fearnley og Sørlandet (1997)

Paulsen, Åshild
Et elfenbensreleff av Magnus Berg i Aust-Agder-Museet (1981-82)

Pettersen, Anne Klippenvåg
Jakten på KUBENs første museumsgjenstand (2023)

Pettersen, Jan Sommerfelt
Sykehuset ved Sykehusstranden i Arendal (2003)

Polak, Ada
Glassmalerier fra Agder i 1600-årene  (1981-82)
Guardein Torje Landaas og hans signet (1995)

Poppe, Christian
Før Arendal ble kjøbstad (1975-76)

Rasch-Engh, Rolf
Våpen med kongemonogram i Aust-Agder-Museet (1971-72)

Reed, Tanja Røskar
Svangerskapsopplæring fra opplysningstiden (2005-06)
To tusen år gamle kinesiske bronsespeil på Langsæ (2005-06)
Sverdet fra Kiribati og hvalfangstskipet - to kilder, en historie (2007)
Samlingen med det rare i - etnografika og andre sjømannssuvenirer ved Aust-Agder kulturhistoriske senter (2010)
Krittpiper (2010)

Rem, Håvard
Nils Hjelmtveits erindringsbøker (1992)

Rian, Øystein
Konge - embetsmann - undersått: et trekantdrama i dansketida (2008)

Rodin, Nora
Langs Norgeskysten med jernmalm - jenmalmskippere fra Nedenes 1782-1786 (2017)

Rogstad, Sofie
Bevaring av næringslivets arkiver (1987-88)

Roscher, Harald Holdfeldt
Omkring Nerstenhornet (1967-68)

Rosenberg, Kjell
Havaricomisarens Copibog - et sjøhistorisk aktstykke (1977-78)
Sagaen om et skip - "Nicolai H. Knudtzon", den siste norskbygde skværrigger i fart (1977-78)
Jernbane-optimisme og "fremtidens motorkjøretøyer"  (1983-84)
Med lås på pompa (1991)
Skibsbygging ved Lillesand - malerens besøk på Bergstøverftet i juni 1838 (1993)
Virksomhet og eiere ved Bergstøverftet - Møglestu- og Tingsakerfolkets skipsbyggeri (1993)

Røskar, Tanja
Kristusfigur på vandring (2012)

Råna, Lise
Et tyrkerpass og en sjøforklaring (2007)
To bilder fra Merdøgaard (2008)
Fra tjenestejente til kjøpmannsfrue og Oselias kokebok - kulturhistorisk vandring (2016)

Sandaaker, Odd
Ånund Gangsei (1960)

Sandberg, Bjørn
Conrad Nicolai Schwach - et portrett fra hans Arendalstid (1981-82)

Sande, Siri
Arendal og antikken - strandhugg i middelhavsområdet på 1800-tallet  (2011)
Et skjermbrett på Merdøgaard (2013)

Sandnes, Lars Stian
Tallak Lindstøl (1959)

Seeberg, Axel
Foten fra Melos. Aust-Agder og kunsten I (1960)

Shih, Yichieh
Fanning a Tender Breeze. Chinese and European folding fans in the KUBEN Collection (pdf) (2018)

Skard, Torfinn
Den første hagebruksskolen i Norge (1956)

Solheim, Roar
Fuglesamlingen ved Aust-Agder-Museet (2001/02)

Svalesen, Leif
Trefningen ved Buskjærsteinen 1812 (1973-74)
Sagrado Nacimiento og den gåtefulle Joseph (1990)
Kinakapteinene på Mærdøgaard (1991)
Smedene og bygdehåndverkerne på Kvernvollen (1993)
Arendalsmann på slavetokt (1994)
Fredensborgprosjektet - lokalhistorie i verdenshistorie (1999)

Svendsen, Chr.
A. van Everdingens Risørbilleder 1644. Aust-Agder og kunsten I (1960)

Svendsen, Christian
Henrich Carstensen (1963-64)
Fra Inger Johannes verden. Omkring Dikken Zwilgmeyers Inger Johanne bøker. Aust-Agder og litteraturen III (1967-68)

Syversen, Odd M.
Johan Reinert Reiersen (1979-80)

Sætra, Gustav
Arendalsmonopolet brytes - kampen for å få bøndene og staten representert i fellesfløtingas styre, 1855-1862 (1983-84)
Adam - Herlofsons negerslave (1992)
Rederiet i Aust-Agder (2007)
Kvinner og skipsfart (2007)
Lofthusopprøret 1786/87 (2014)

Sørensen, Bengt
Ole Albrethson (1766-1817) (1997)
Melanesisk kunst i Aust-Agder-Museet (1977-78)

Sörensen, Steinar A.
Aendalitter under fremmede himmelstrøk - notater omkring noen eldre etnografiske gjenstander i Aust-Agder-Museet (1973-74)

Taraldsen, Alfhild
Gryta hennar mor. Ei gammal oppskriftsbok frå 1927 (pdf) (2022)

Taraldsen, Kristen
Norske rederiflagg i et Arendals-perspektiv (2007)

Thoresen, Knut Flovik
«Sjømandens jammer og død» – Aust-Agders handelsflåte under første verdenskrig (pdf) (2018)

Thorsnes, Kyrre
Hamsun i Aust-Agder kulturhistoriske senters boksamling (2009)
Panormia, eller hvordan rettsvitenskapen kom til Øyestad 135 år for sent (2010)
Schwachs erindringer - en del av Norges dokumentarv (2017)
En formue i arkivet - H.C. Andersens premature debut som forfatter og selskapet som kjøpte boka (pdf) (2019)

Tjøtta, Tonje
Strømmenhuset - fra velstand til forfall til nytt liv på museum (2016)

Torstveit, Johannes
Professor Lars Vegard - forskaren, institusjonsbyggjaren, organisasjonsmannen og rettleiaren (2005-06)

Torstveit, Johs. G.
Sjøfolka i den arendalsregistrerte flåten 1875/76 (1990)
Eit steg på vegen mot røystrett for kvinner (2013)

Trysnes, Fie Skaar
Fra kommandobroen til Sør-Afrika - beretningen om en Grimstadfamilie  (1987-88)
Merdølosens sølvkanne (2001/02)
Sunniva (2007)

Ugland, Albert
Jens Vevstad (1946-49)
Et flåtebesøk i Arendal 1864 (1946-49)
Arnt Hovland (1955)
Av Aust-Agders kulturhistorie (1955)
Guttorm Fløistad (1956)
Lokal og slektshistorisk forskning i Aust-Agder fylke (1956)
Daniel Andreas Danielsen (1957)
Bertin Christensen Roed (1958)
Det gamle Møblementet fra Tromøy (1959)
Ivar Weierholt (1960)
Johannes Salve Kallevig (1961-62)
Even Thorsen (1963-64)

Ugland, Christopher
Byposten i Aust-Agder (1958)

Ulltveit-Moe, Olav
Minneord over Harald Holfeldt Roscher (1992)
Minneord over Andreas Holm (2003)
Gjerstad- og Huseby-gårder, er det en sammenheng? (2005-06)

Ulmo, Gunborg Songe
Kom søsterkaken fra Holland? (1991)

Uppdal, Skjalg
Forfatteren Kristoffer Uppdal og Aust-Agder. Aust-Agder og litteraturen II (1967-68)

Vadum, Kristoffer
Panormia, eller hvordan rettsvitenskapen kom til Øyestad 135 år for sent (2010)
Schwachs erindringer - en del av Norges dokumentarv (2017)
Aust-Agders seilskutehistorie (pdf) (2019)
Faglige nettverk og agenter i distriktene. Diplomsamlingen ved museet i Arendal 1832-1870 (pdf) (2021)
Gjensyn med en glemt museumssatsning. De naturhistoriske samlingene ved museet i Arendal (pdf) (2022)

Velure, Ingvild
Med tvangstrøye på kistebunnen (2005-06)
"Farlig forførende" fotografier? (2007)
Spin-off effekter i barndommens dal (2013)
En bemerkelsesverdig karriere - og klærne som ledsaget den (2023)

Vevstad, Andreas
Aust-Agder-Arkivet - fra idé til virkelighet (1990)
Takk til Sølvi Kaastrup (1994)
Minneord over Kjell Rosenberg (1998)
Minneord over Per Aamlid (2000)

Vevstad, Sveinung
Jens Vevstad - Personalia og bibliografi (1946-49)

Wikander, Johan Anton
Brekkestø uthavn år 1800 (pdf) (2019)

Willoch, Sigurd 
Maleren Olaf lsaachsen og hans løvelysestake fra Hovet i Hylestad (1977-78)


Ørnhøi, Stein
Aust-Egder på Eidsvoll og valgfusk på Agder (2014)

Østerud, Brit
Husmorskoler og husmorskolene i Aust-Agder (2004)

Østreim, Johnny
Spanskesyken i Arendal 1918-1919 (pdf) (2018)
Tømmer mot skipsparter - skipsredere i Froland 1850-1905 (pdf) (2019)

Aagaard, Bjørn
Otto Johansen og hans kunstnervenner ved Fevik badehotell (pdf) (2021)

Åkerstrøm, Joachim
Yngre steinalders flint- og steinøkser fra Aust-Agder fylke (2016)

Aalholm, Niels Mathias
I gamle Dage (1955)

Aalholm, O.A.
Er vår snart 600-årige pergamentamulett fra Bringsvær i Fjære? (1957)
Det gamle Arendal og Morten S. Dedekam (1958)
Fra det gamle Arendal. Arendals innvånere (1661-1722) før Arendal ble kjøpstad (1959)
"Hvem vet hva" om Aust-Agder i middelalderen? (1961-62)
Sjømennenes dikter Jonas Lie og Aust-Agder. Aust-Agder og litteraturen I (1961-62)
Søren Georg Abel (1963-64)
Thomas Bryn (1963-64)
Dr. theol. Peter Olivarius Bugge (1963-64)
Andreas Friderich Finne (1963-64)
Peder Johnsen (1963-64)
Even Torkelsen Lande (1963-64)
Hans Chrystie Reiersen (1963-64)
Niels Rosenkrantz (1963-64)
Ole Knudsen Tvedten (1963-64)
Alexander Christian Møller (1963-64)
Albert Ugland (1967-68)
Sørlandsimpulser til Wagneroperaen Den flyvende Hollender. Aust-Agder og kunsten IV (1967-68)
Om Dikken Zwilgmeyer. Omkring Dikken Zwilgmeyers Inger Johanne bøker. Aust-Agder og litteraturen III (1967-68)
Om Bringsverd (1979-80)

Aamlid, Olav
Krune-maler i Åmli (1993)

Aamlid, Per
Jacob Aall (1963-64)

Aanby, Anne Tone
Samfunnsengasjement, samhald og splitting i tida rundt 1905 (2005-06)
Skipsbåten (2007)
Sykdom om bord (2007)
Pusnes (2010)
Om "Bakt jord" og teglverkene i Aust-Agder (2015)
Kartene fra 1814 - Cart over Arendal og een Deel af Byens Omegn (2015)
Minneord om Marit Aslaksen (2017)
Rederinnenes tidsalder - borgerskapets kvinner i Arendal på 1700-tallet (pdf) (2018)
Tron Hesnes, «den bedste Loots udi Norge»! (pdf) (2020)
Seilskutetidas maler i Grimstad (pdf) (2022)

Aanensen, Hans Olaf
Kirkebasaren i Arendal (2005-06)
Om "Bakt jord" og teglverkene i Aust-Agder (2015)

Åsen, Per Arvid
Hage og park på Langsæ gård (Aust-Agder-Museet) i Arendal (2001/02)

Uten navn
Nerstenhornet (1977-78)
Tordenskiolds forlis 9.03 1905 (2005-06)
Det eldste dokument fra Aust-Agder i Arendal Museum (1946-49)
Utdrag fra pastor Martin Hansens dagbok (1992)

Red. 
Pusnes verft (1973-74)
Dampskibet "Constitutionen" og "den sande Tid" (1973-74)